Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Angličtina pro personalisty

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Po: 19:30 - 21:00
Počet lekcí: 22 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: JS00144202
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 499,-

Víte, že jako jediná jazyková škola nabízíme výuku all-inclusive?

V ceně každého našeho kurzu máte balíček all-inclusive zdarma:

 • On-line kurz angličtiny English Attack!  
 • Letní jazykový kurz
 • Garance stejného lektora
 • Zasílání látky z předchozí hodiny
 • Konverzační kluby
 • Tematické jazykové večery
 • Zapůjčení knih v knihovně
 • Zasílání „slovíčka měsíce“
 • Certifikát o absolvování kurzu

O jaký typ kurzu jde?

 • kurz zaměřený na osvojení specifické terminologie a praktické použití jazyka v oblasti HR
 • cílem kurzu je rozvoj jazykových a komunikačních dovedností v profesním kontextu
 • studenti jsou systematicky vedeni k rozšiřování slovní zásoby
 • rozvoj všech jazykových dovedností – čtení, psaní, poslech a mluvení
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • kurz je vhodný pro studenty od dokončené úrovně středně pokročilí (B1)
 • průměrný počet studentů ve tříde je 8


Co se naučíte:

 • rozšíříte svou slovní zásobu o odborné pojmy
 • naučíte se používat specifické slovní obraty potřebné pro komunikaci v oblasti řízení lidských zdrojů
 • budete se zabývat následujícími tématy:
 • trh práce
 • práce v zahraničí
 • výběr nových zaměstnanců
 • pracovní pohovor
 • motivace zaměstnanců
 • odměňování a hodnocení zaměstnanců
 • organizace a vedení lidí
 • vzdělávání zaměstnanců
 • zaměříte se na rozvoj jazykových a komunikačních dovedností v profesním kontextu
 • telefonování, psaní e-mailů, prezentování, diskutování, vyjednávání, přesvědčování
 • naučíte se pohotově reagovat v neočekávaných situacích
 • získáte sebejistotu při komunikaci v angličtině
 • posílíte svou schopnost porozumět odbornému textu
 • důraz je kladen na rozvoj schopnosti pracovat s autentickými materiály v angličtině


Lektoři:

 • výuka je vedena kvalifikovaným a zkušeným lektorem
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Výukové materiály

učebnice English for HR (1.pol. učebnice)

 


Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Po: 19:30 - 21:00
Počet lekcí: 22 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: JS00144202
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 499,-
Decor_right
Iko_up