Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Angličtina pokročilí+ 1x2 (30h)

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Čt: 17:50 - 19:20
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: JS00143385
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 999,-

Úroveň: kurz odpovídá úrovni B2.2 (Upper-Intermediate +)

Intenzita: výuka probíhá jednou týdně v bloku dvou vyučovacích hodin

Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • maximální počet studentů ve skupině je 12
 • kurz je na úrovni pokročilí +. Doporučujeme vám rozřazovací test

Lektoři:

 • zkušení čeští a zahraniční lektoři s univerzitním vzděláním pedagogického či jazykového směru nebo mezinárodními pedagogickými (TEFL, CELTA atd.) či jazykovými certifikáty (např. CPE)
 • profesionálové, kteří mají rádi svou práci a aktivně se podílejí na svém rozvoji, např. účastí na pravidelných školeních
 • dostávají pravidelnou zpětnou vazbu na svou výuku, což zajišťuje stálou a vysokou kvalitu naší výuky

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

 

ÚROVEŇ B2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • Mám poměrně širokou slovní zásobu, zvládnu bez problémů hovořit o nejrůznějších tématech
 • Znám řadu frázových sloves
 • Používám i komplikované gramatické struktury
 • Dokážu plynule komunikovat s rodilým mluvčím
 • Umím napsat srozumitelný a podrobný text na širokou škálu témat

Co se naučím:

 • nahlásit nehodu
 • napsat recenzi knihy, filmu,…
 • vyjádřit svůj odhad

 

Osnova

Téma Gramatika Příklad použití
Zločin Infinitiv × gerundium Henri stopped to smoke. × He stopped driving because he felt tired.
Film Vztažné věty He is the actor who lives in France. 
Popkultura Přechodníkové konstrukce He travelled using the name Arnold Schwarzenegger.

 

Výukové materiály

Učebnice Speakout Upper-Intermediate (lekce 8-10) (with ActiveBook and MyEnglishLab)

 • Nová učebnice na trhu s nejpropracovanější možností interaktivní výuky
 • Přirozeně propojuje výuku ve třídě s reálným světem
 • Používá autentické materiály z dílny BBC (dokumenty, sitkomy, podcasty)
 • Videa a podcasty s možností stažení do mobilního telefonu/ iPadu
 • Active teach – učebnice v digitálním formátu s audio nahrávkami a videi
 • MySpeakoutLab – interaktivní online pracovní sešit umožňující monitoring studentů
 • Interaktivní DVD-ROM pro domácí samostudium a opakování

 


Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Čt: 17:50 - 19:20
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: JS00143385
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 999,-
Decor_right
Iko_up