Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Francouzština pokročilí 1x2 (30)

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Út: 19:30 - 21:00
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Radnická 1 nebo Jánská 22 (bude upřesněno) - , Brno
Kód termínu: JS00144147
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 499,-

Víte, že jako jediná jazyková škola nabízíme výuku all-inclusive?

 

V ceně každého našeho kurzu máte balíček all-inclusive zdarma:

 • On-line kurz angličtiny English Attack!  
 • Letní jazykový kurz
 • Garance stejného lektora
 • Zasílání látky z předchozí hodiny
 • Konverzační kluby
 • Tematické jazykové večery
 • Zapůjčení knih v knihovně
 • Zasílání „slovíčka měsíce“
 • Certifikát o absolvování kurzu

 

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů 

 

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro pokročilé - B2.1

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš rozřazovací test!

 

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvalifikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.


ÚROVEŇ B2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • umím použít všechny základní slovesné časy (l’imparfait, le passé composé, le futur), podmiňovací způsob přítomný a minulý (le conditionnel présent a le conditionnel passé), rozkazovací způsob (l’impératif) i konjunktiv (Il répète pour que tu comprennes.)
 • znám souslednost časů (S’il a envie de venir, il viendra.) a umím použít gerundium (Je travaille en écoutant la radio.), ukazovací, tázací a vztažná zájmena a stupňování příslovcí a přídavných jmen
 • konverzuji o náročnějších tématech a umím popsat vzhled a charakter lidí
 • umím vyjádřit svůj názor a přání i popsat své zážitky, plány a představy

Co se naučím:

 • rozšířím své znalosti různých gramatických jevů (slovesných časů, podmiňovacího způsobu a dalších)
 • posílím svou schopnost vyjadřovat se slovem i písmem o nejrůznějších tématech a porozumím hlavním myšlenkám mluveného i psaného projevu týkajícího se abstraktních témat
 • zlepším svou schopnost porozumění autentickým materiálům (novinové články, rádio, filmy)
 • rozšířím si slovní zásobu o nové výrazy, fráze a kolokace a budu schopen vést plynulý rozhovor s rodilým mluvčím

 

Výukové materiály

Učebnice Alter Ego 4 (lekce 1–2)


Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Út: 19:30 - 21:00
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Radnická 1 nebo Jánská 22 (bude upřesněno) - , Brno
Kód termínu: JS00144147
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 499,-
Decor_right
Iko_up