Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Francouzština začátečníci 1x2 (30) III

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Út: 17:50 - 19:20
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: JS00142411
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 999,-
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Víte, že jako jediná jazyková škola nabízíme výuku all-inclusive?

 

V ceně každého našeho kurzu máte balíček all-inclusive zdarma:

 • On-line kurz angličtiny English Attack!  
 • Letní jazykový kurz
 • Garance stejného lektora
 • Zasílání látky z předchozí hodiny
 • Konverzační kluby
 • Tematické jazykové večery
 • Zapůjčení knih v knihovně
 • Zasílání „slovíčka měsíce“
 • Certifikát o absolvování kurzu

 

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů 

 

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro začátečníky - A1.2

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš rozřazovací test!

 

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvalifikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

 

 
ÚROVEŇ A1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • zabývala jsem se studiem základů francouzštiny a znám základní gramatické jevy (abecedu, číslovky, množné číslo, určitý a neurčitý člen)
 • znám základní skladbu francouzské věty, umím časovat základní pravidelná i nepravidelná slovesa (être, avoir, habiter, s'appeler, apprendre, aller, pouvoir, venir a další), vytvořím zápornou větu (Je n’aime pas la pluie.) i otázku (Est-ce que tu veux manger avec moi ?)
 • setkal/a jsem se s blízkou budoucností (Je vais inviter des amis samedi soir.) a minulým časem složeným (J’ai visité la tour Eiffel.)
 • dokážu sdělit základní informace o sobě, své rodině a práci a reaguji na jednoduché otázky týkající se mé osoby 
 • jednoduše konverzuji o svých zájmech, aktivitách a svém denním programu

Co se naučím:

 • naučím se časovat nová nepravidelná slovesa (plaire, devoir, sortir,…), osvojím si ukazovací zájmena, výrazy času (pendant des mois, depuis le 18 juin), záporné výrazy (Je n’ai jamais dit ça.) a další gramatické jevy   
 • prohloubím své znalosti v použití minulého času složeného (Elle est arrivée.), seznámím se s budoucím časem jednoduchým (Je te présenterai Romain.) a subjunktivem přítomným (Il aimerait bien que tu lui écrives.)
 • osvojím si novou slovní zásobu z oblasti volného času, cestování, počasí a bydlení a vyjádřím svůj názor na další běžná témata
 • představím svůj běžný den, zorientuji se v mapě a popíšu cestu a přiblížím i vzhled osob  
 • získám velmi pevné základy, na kterých se mi bude v dalším studiu dobře stavět

 

Výukové materiály

Učebnice a pracovní sešit Connexions I. (lekce 7-9)

Tento termín kurzu již nelze objednat.

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Út: 17:50 - 19:20
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: JS00142411
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 999,-
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Decor_right
Iko_up