Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Francouzština mírně pokročilí + 2x2

Termín výuky:
Intenzita: 2×2 lekce týdně
Čas výuky: Po, St: 16:20 - 17:50
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Dejvická - Velflíkova 6, Praha
Kód termínu: JS00144120
Obchodní podmínky
Cena kurzu
5 999,-

Víte, že jako jediná jazyková škola nabízíme výuku all-inclusive?

 

V ceně každého našeho kurzu máte balíček all-inclusive zdarma:

 • On-line kurz angličtiny English Attack!  
 • Letní jazykový kurz
 • Garance stejného lektora
 • Zasílání látky z předchozí hodiny
 • Konverzační kluby
 • Tematické jazykové večery
 • Zapůjčení knih v knihovně
 • Mobilní aplikace On-Your-Mind
 • Zasílání „slovíčka měsíce“
 • Certifikát o absolvování kurzu

 

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů 

 

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro mírně pokročilé - A2.2+

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš rozřazovací test!

 

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvalifikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

 

ÚROVEŇ A2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • znám přítomný čas, minulý čas složený (J’ai visité la tour Eiffel.) i nedávnou minulost (Paul vient de partir.) a používám i blízkou budoucnost (Je vais inviter des amis samedi soir.) a budoucí čas jednoduchý (Je te présenterai Romain.)
 • orientuji se v subjunktivu (Il répète pour que tu comprennes.), podmiňovacím způsobu (je voudrais) a gerundiu (Je marche sous la pluie en chantant.)
 • používám základní nepravidelná slovesa (aller, faire, devoir, pouvoir, sortir, offrir apod.), znám zájmena přivlastňovací, ukazovací a zájmena y/en, orientuji se v přivlastňovacích přídavných jménech a umím nahradit předmět přímý a nepřímý zájmenem
 • dokážu hovořit o své rodině, práci a volném čase a konverzuji o cestování, počasí, bydlení a dalších běžných tématech 
 • jsem schopen/na popsat vzhled i charakter osob, směr cesty a dokážu vyjádřit svůj názor
 • rozumím stručným instrukcím a jednoduchým vysvětlením ve francouzštině, tudíž přivítám střídání českého lektora s rodilým mluvčím

Co se naučím:

 • prohloubím své poměrně dobré znalosti přítomného času, minulých a budoucích časů, subjunktivu a podmiňovacího způsobu přítomného (On aimerait bien vous revoir.)
 • osvojím si trpný rod (Les rues ont été fermées par la mairie.), naučím se tvořit příslovce a další gramatické struktury a vazby, které podrobně proberu a procvičím
 • budu umět pohovořit o módě, kariéře a globálních problémech světa a domluvím se v obchodě i na ulici  
 • dokážu vyjádřit svůj názor na běžná témata a mluvit o svých představách a snech
 • budu schopna vést konverzaci s rodilým mluvčím

 

Výukové materiály

Učebnice a pracovní sešit Connexions II. (lekce 7-12), jako doplněk k učebnici doporučujeme Studijní příručku 2.


Termín výuky:
Intenzita: 2×2 lekce týdně
Čas výuky: Po, St: 16:20 - 17:50
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Dejvická - Velflíkova 6, Praha
Kód termínu: JS00144120
Obchodní podmínky
Cena kurzu
5 999,-
Decor_right
Iko_up