Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Francouzština začátečníci 2x2 - Last Minute

Termín výuky:
Intenzita: 2×2 lekce týdně
Čas výuky: Út, Čt: 07:20 - 08:50
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Dejvická - Velflíkova 6, Praha
Kód termínu: JS00144122
Obchodní podmínky
Cena kurzu
1 649,-  Hint_icon
  5 499,- Kč  

Víte, že jako jediná jazyková škola nabízíme výuku all-inclusive?

 

V ceně každého našeho kurzu máte balíček all-inclusive zdarma:

 • On-line kurz angličtiny English Attack!  
 • Letní jazykový kurz
 • Garance stejného lektora
 • Zasílání látky z předchozí hodiny
 • Konverzační kluby
 • Tematické jazykové večery
 • Zapůjčení knih v knihovně
 • Zasílání „slovíčka měsíce“
 • Certifikát o absolvování kurzu

 

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů 

 

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro začátečníky - A1.1

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš rozřazovací test!

 

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvalifikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

 
ÚROVEŇ A1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • nikdy jsem se nezabýval/a studiem francouzštiny a rád/a bych se tento jazyk naučil/a

Co se naučím: 

 • osvojím si základní gramatické jevy (abeceda, osobní a přivlastňovací zájmena, určitý člen (le, la, les), základní slovesa: être, avoir, habiter, s'appeler, apprendre, travailler), které podrobně proberu a procvičím 
 • naučím se časovat slovesa 1. konjugace (-er) a použít zápor ve větě a získám přehled o výslovnosti ve francouzštině
 • osvojím si základní slovní zásobu (povolání, členové rodiny, země a národnosti, aktivity pro volný čas) 
 • budu se umět představit, mluvit o sobě a svých osobních údajích a vést jednoduchou konverzaci při prvním setkání 
 • naučím se orientovat v běžných společenských obratech a budu si umět smluvit schůzku a přijmout nebo odmítnout pozvání
 • získám velmi pevné základy, na kterých se mi bude v dalším studiu dobře stavět

 

Výukové materiály

Učebnice a pracovní sešit Connexions I. (lekce 1-6), jako doplněk k učebnici doporučujeme Studijní příručku 1.


Termín výuky:
Intenzita: 2×2 lekce týdně
Čas výuky: Út, Čt: 07:20 - 08:50
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Dejvická - Velflíkova 6, Praha
Kód termínu: JS00144122
Obchodní podmínky
Cena kurzu
1 649,-  Hint_icon
  5 499,- Kč  
Decor_right
Iko_up