Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Italština středně pokročilí 1x2 (30)

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: St: 19:30 - 21:00
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Brno (střed) - , Brno
Kód termínu: JS00144136
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 499,-

Víte, že jako jediná jazyková škola nabízíme výuku all-inclusive?

 

V ceně každého našeho kurzu máte balíček all-inclusive zdarma:

 • On-line kurz angličtiny English Attack!  
 • Letní jazykový kurz
 • Garance stejného lektora
 • Zasílání látky z předchozí hodiny
 • Konverzační kluby
 • Tematické jazykové večery
 • Zapůjčení knih v knihovně
 • Zasílání „slovíčka měsíce“
 • Certifikát o absolvování kurzu

 

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů 

 

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro středně pokročilé - B1.1

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš rozřazovací test!

 

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvalifikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Co už umím:

 • mé znalosti italštiny odpovídají úrovni středně pokročilý
 • umím aktivně používat  přítomný čas, passato prossimo, imperfectum, trapassato prossimo, futuro semplice a podmiňovací způsob přítomný a minulý (parlerei, avrei parlato)
 • jsem schopen/a mluvit o svých zážitcích, zkušenostech, cílech
 • dokáži vyjádřit a obhájit svůj názor, pohovořit o běžných tématech, se kterými se setkávám v práci a ve volném čase.

Co se naučím:

 • kombinovaná osobní zájmena 3. a 4. pádu, stupňování a porovnávání
 • vztažná zájmena, vazby stare per+infinitiv, stare+gerundium, passato remoto (andai, fu…) a trapassato remoto (erbe detto…) a konjunktiv prézenta a passata (abbia, abbia letto…)
 • omluvit se a na omluvu odpovědět, napsat CV a formální dopis, popsat město, mluvit o historii
 • slovní zásobu: škola, universita, práce a profese, zeměpisné názvy, sport a zdravý způsob života

 

Výukové materiály

Učebnice Nuovo Progetto Italiano 2 (lekce 5-6)


Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: St: 19:30 - 21:00
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Brno (střed) - , Brno
Kód termínu: JS00144136
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 499,-
Decor_right
Iko_up