Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Italština středně pokročilí+ 1x2 - Last Minute

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Po: 17:50 - 19:20
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: JS00142446
Obchodní podmínky
Cena kurzu
1 200,-  Hint_icon
  3 999,- Kč  

Úroveň: kurz odpovídá úrovni B1.2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá 1 x 2 vyučovací hodiny týdně
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

Co už umím a co od kurzu očekávám:

 • Svou znalost italštiny považuji za pokročilejší, neboť umím aktivně používat dosud probrané časy jako přítomný čas, passato prossimo, imperfectum, trapassato prossimo, futuro semplice a způsoby jako je podmiňovací přítomný a minulý (parlerei, avrei parlato) nebo konjunktiv prézenta a passata (abbia, abbia letto…)
 • Jsem schopen/a mluvit o svých zážitcích, zkušenostech, cílech, dokáži vyjadřovat a obhajovat svůj názor, pohovořit a společenských a běžných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve volném čase (sport, móda, globální problémy…).

Co se naučím:

 • Nepřímý rozkaz, konjunktiv imperfekta a trapassata (aversi, fosse andato…)
 • Souslednost časů v indikativu i konjunktivu, přímá a nepřímá řeč
 • Periodo ipotetico a pasivum, gerundium, infinitiv a příčestí
 • Slovní zásobu týkající se umění, divadla a literatury, ochrany životního prostředí,a nových technologií
 • Vyprávět negativní zážitek, mluvit o společenských problémech

Zkuste si rozřazovací test z italštiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně středně pokročilý+.

Lektoři:

 • v kurzech učí přátelští a kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením Jazykové školy Tutor

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Osnova

Gramatika:

 

Slovní zásoba:

 • nepřímý rozkaz, neurčitá zájmena a adjektiva
 • konjunktiv imperfekta a trapassata
 • podmínková souvětí 1., 2. a 3. typu, částice ci a ne
 • pasivum
 • přímá a nepřímá řeč
 • gerundium, infinitiv a příčestí
 
 • hudba a divadlo
 • město x venkov, životní prostředí
 • nové technologie, reklama
 • italská přísloví
 • sociální problémy, drogy, diskriminace
 • horoskop, literatura

 

Výukové materiály

Učebnice Nuovo Progetto Italiano 2 (lekce 9-11)


Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Po: 17:50 - 19:20
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: JS00142446
Obchodní podmínky
Cena kurzu
1 200,-  Hint_icon
  3 999,- Kč  
Decor_right
Iko_up