Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Italština začátečníci + 1x2

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Út: 17:50 - 19:20
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: Gymnázium prof. J. Patočky - Jindřišská 36, 110 00 Praha
Kód termínu: JS00142471
Obchodní podmínky
Cena kurzu
6 999,-
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A1.2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá 1 x 2 vyučovací hodiny týdně
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

 

Co už umím:

 •  zabýval/a jsem se studiem základů italštiny a znám základní gramatické jevy (rody a členy, množné číslo podstatných a přídavných jmen, osobní a přivlastňovací zájmena)
 • znám časování sloves končící na - are, - ere, - ire a nepravidelných sloves a umím vytvořit otázku i zápor
 • dokážu sdělit základní informace o sobě, své rodině a práci a reaguji na jednoduché otázky týkající se mé osoby 
 • jednoduše konverzuji o svých zájmech, volnočasových aktivitách a svém denním programu a jsem schopen/na si objednat v baru

Co se naučím:

 • osvojím si minulý čas (passato prossimo) pravidelných (Ieri ho mangiato la pizza.) a nepravidelných sloves (Hai letto il giornale oggi?), budoucí čas jednoduchý (futuro semplice) pravidelných (A che ora uscirai di casa?) a nepravidelných (vorrò, saprò, pagherò) sloves a budoucí čas složený (Ho fatto un viaggio.), předložkové členy, předložky místa
 • budu schopen/na vést jednoduchou konverzaci na nádraží, v obchodě a v restauraci, popsat místo/prostor, poznám italské svátky
 • budu si umět koupit jízdenku, zamluvit si pokoj v hotelu, objednat si jídlo, popsat počasí a vyjádřit svůj názor na běžná témata
 • získám velmi pevné základy, na kterých se mi bude v dalším studiu dobře stavět

Zkuste si rozřazovací test z italštiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně začátečníci+.

Lektoři:

 • v kurzech učí přátelští a kvalifikovaní čeští lektoři 
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Osnova

NÁPLŇ KURZU

 • předložkový člen, dělivý člen
 • přivlastňovací zájmena v jed. čísle
 • vazba c´e/ci sono
 • vyjádření nejistoty, vlastnictví, lokalizace předmětů, měsíce a roční období
 • passato prossimo (složený čas minulý), datum
 • vyprávění v minulosti, pití, objednat si v baru
 • budoucí čas jednoduchý a složený
 • vyjádření budoucnosti
 • svátky a cestování

Výukové materiály

Učebnice Nuovo Progetto Italiano 1 (lekce 4-7)

Tento termín kurzu již nelze objednat.

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Út: 17:50 - 19:20
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: Gymnázium prof. J. Patočky - Jindřišská 36, 110 00 Praha
Kód termínu: JS00142471
Obchodní podmínky
Cena kurzu
6 999,-
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Decor_right
Iko_up