Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Letní angličtina falešní začátečníci 2x2

Termín výuky:
Intenzita: 2×2 lekce týdně
Čas výuky: Po, St: 16:10 - 17:40
Počet lekcí: 48 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Radnická - Radnická 1, 602 00 Brno
Kód termínu: JS01037303
Obchodní podmínky
Cena kurzu
4 999,-

Chcete se bavit, prožít pohodové léto, seznámit se s novými lidmi, a přesto být stále v živém kontaktu s angličtinou? Připravili jsme pro Vás speciální letní kurz, ve kterém se rozhodně nebudete nudit!

Typ kurzu:

 • kurz probíhá dvakrát týdně v bloku dvou vyučovacích hodin
 • kurz odpovídá úrovni falešný začátečník
 • ve výuce klademe důraz na praktické užití jazyka
 • nemusíte si pořizovat učebnici, veškeré materiály Vám lektor bude nosit zdarma
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

Kurz je na úrovni falešný začátečník. Zkuste si rozřazovací test z angličtiny.

Obsah kurzu:

 • výuka je velmi interaktivní a zahrnuje řadu zábavných aktivit, na které se v průběhu roku nedostává čas
 • velký prostor je věnován konverzaci, v hodinách budete řešit zajímavá a aktuální témata
 • rozšíříte si slovní zásobu a v reálném kontextu se ji naučíte aktivně užívat
 • na přání s Vámi lektoři proberou a zopakují i gramatické jevy, které Vám činí potíže
 • součástí kurzu je také poznávání anglické a americké kultury (všední život, zvyky, tradice, idiomy, literatura,…)


Cíle kurzu:

 • získáte sebejistotu při komunikaci v cizím jazyce
 • obohatíte si svou slovní zásobu o nové výrazy a fráze
 • rozvinete všechny své jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní)
 • prohloubíte si znalosti důležitých gramatických jevů
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • letní angličtina Vás díky našim tradičním i netradičním metodám výuky bude opravdu bavit!


Lektoři:

 • v kurzech učí zkušení čeští a zahraniční lektoři, kteří prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor
 • společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu

Osnova

Gramatika:

 • Přítomný čas prostý (základní užití)
 • Otázky (jak správně vytvořit otázku)
 • Odpovědi (odpovídáme krátce i celou větou)
 • Zápor (She doesn't eat fish.)
 • Minulý čas prostý
 • Člen určitý a neurčitý (a, an, the)
 • Použití some/any, how much/how many
 • Přivlastňování (have got)
 • Modální slovesa (can/can't)
 • Předložky času a místa

Termín výuky:
Intenzita: 2×2 lekce týdně
Čas výuky: Po, St: 16:10 - 17:40
Počet lekcí: 48 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Radnická - Radnická 1, 602 00 Brno
Kód termínu: JS01037303
Obchodní podmínky
Cena kurzu
4 999,-
Decor_right