Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Němčina mírně pokročilí+ 1x2 (30)

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Út: 18:00 - 19:30
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Anděl - Radlická 2000/3, Praha
Kód termínu: JS00144013
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 999,-

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A2.2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá 1 x 2 vyučovací hodiny týdně
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. Goethe-Zertifikat A2)
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

 

ÚROVEŇ A2 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • ovládám základní gramatická pravidla:
  • modální slovesa (können, wollen, müssen, dürfen), slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami, stupňování přídavných jmen
  • minulý čas – perfektum  (Wir haben dir eine schöne Postkarte geschickt.) a préteritum sloves sein a haben (Ich hatte heute echt einen Glückstag.)
 • mám základní slovní zásobu:
 • umím jednoduchým způsobem komunikovat v běžných každodenních situacích:
 • jsem schopen/na napsat krátký, jednoduchý vzkaz, například napsat pohlednici, vyplnit formulář,..

Co se naučím:

 • naučím se nové gramatické struktury:
  • infinitiv s zu (Ich habe keine Zeit, meine Eltern regelmäßig zu besuchen.), podmiňovací způsob (Wo würden Sie gern wohnen?)
  • předminulý čas (plusquamperfektum), přímé a nepřímé otázky (Wie lange möchten Sie bleiben? X Wissen Sie schon, wie lange Sie bleiben möchten?)
 • rozšířím svou slovní zásobu o nové pojmy z nejrůznějších oblastí:
 • dům a bydlení, cestování, turistický ruch, počasí,..

Zkuste si rozřazovací test z němčiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně mírně pokročilý+.

Lektoři:

 • kurz je veden zkušenými a kvalifikovanými českými a zahraničními lektory, kteří prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Osnova

Slovní zásoba:

 

Gramatika:

Konverzační témata:

Vztahy
Vzpomínky

Slovní zásoba:

Dům a bydlení
Vzpomínky
Životní etapy

 

Infinitiv s zu
Préteritum
Předminulý čas (plusquamperfektum)
Vedlejší věty s als, wenn a nachdem

 

Výukové materiály

Učebnice a pracovní sešit MENSCHEN A2.2 (module 5-6)


Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Út: 18:00 - 19:30
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Anděl - Radlická 2000/3, Praha
Kód termínu: JS00144013
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 999,-
Decor_right
Iko_up