Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Němčina velmi pokročilí 1x2

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Út: 18:00 - 19:30
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Anděl - Radlická 2000/3, Praha
Kód termínu: JS00144245
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 999,-

Úroveň: kurz odpovídá úrovni C1.1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá 1 x 2 vyučovací hodiny týdně
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. Goethe-Zertifikat C1)
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

 
ÚROVEŇ C1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • mám velmi pokročilou znalost německé gramatiky
  • minulý čas – perfektum  (Wir haben dir eine schöne Postkarte geschickt.) a préteritum sloves sein a haben (Ich hatte heute echt einen Glückstag), budoucí čas Futur I (Im nächsten Jahrtausend werden die Menchen Urlaub auf dem Mond machen.), předminulý čas (plusquamperfektum)
  • infinitiv s zu (Ich habe keine Zeit, meine Eltern regelmäßig zu besuchen.), podmiňovací způsob (Wo würden Sie gern wohnen?), předložkové vazby sloves a přídavných jmen, trpný rod (Ich werde gefragt), nepřímá řeč,…
 • mám širokou slovní zásobu
 • dokáži komunikovat ve všech běžných životních situacích, bez problému se domluvím s rodilým mluvčím, jsem schopen/na se aktivně zapojit do diskuze, vysvětlit svůj názor
 • umím napsat jasný, podrobný text, který se vztahuje k mým zájmům
 • rozumím většině televizních zpráv a programů týkajících se běžných témat

Co se naučím:

 • rozšířím svou znalost gramatiky, budu se podrobně zabývat detaily jednotlivých gramatických struktur a  rozdíly v jejich použití
 • zlepším své komunikační dovednosti, rozšířím svou schopnost komunikovat o náročnějších tématech
 • obohatím svou slovní zásobu o specializovanější pojmy z nejrůznějších oblastí
 • vylepším svůj písemný projev, naučím se psát plynule, text ozvláštnit a dodat mu pestrost

Zkuste si rozřazovací test z němčiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně velmi pokročilý.

Lektoři:

 • kurz je veden zkušenými a kvalifikovanými lektory, kteří prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor
 • kurz vede rodilý mluvčí

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

 

Osnova

Konverzační témata:

 

Gramatika:

Svět

Finance

Literatura

Slušné chování

Psychologie

 

Podvojné spojky (sowohl-als auch, entweder-oder,…)

Přídavná jména

 • Utváření, skloňování

Slovo es a jeho využití

2. pád

 

Výukové materiály

Učebnice a pracovní sešit Aspekte 3 (1. polovina).


Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Út: 18:00 - 19:30
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Anděl - Radlická 2000/3, Praha
Kód termínu: JS00144245
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 999,-
Decor_right
Iko_up