Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Němčina začátečníci 1x2

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Út: 17:50 - 19:20
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Radnická - Radnická 1, 602 00 Brno
Kód termínu: JS00143037
Obchodní podmínky
Cena kurzu
4 999,-
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A1.1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá 1 x 2 vyučovací hodiny týdně
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. Goethe-Zertifikat A1)
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

 
ÚROVEŇ A1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • studiem němčiny jsem se zatím nezabýval/a a mám zájem se tento jazyk naučit

Co se naučím:

 • získám základní slovní zásobu – pozdravy, číslovky, povolání,…
 • seznámím se se základními gramatickými pravidly – naučím se sestavit větu, utvořit otázku a rozkazovací způsob, rozlišovat mezi určitým a neurčitým členem,…
 • budu schopen/na komunikovat v základních situacích – pozdravit, představit se, zeptat se na cestu,…

 
Lektoři:

 • kurz je veden zkušeným a kvalifikovaným českým lektorem, který prošel intenzivním školením jazykové školy Tutor

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Osnova

Slovní zásoba:

 

Gramatika:

Pozdravy
Povolání
Číslovky
Adresa
Nakupování
Země
Cizí jazyky
Jídlo a nápoje

 

Pozice slovesa ve větě
Otázky
Přítomný čas
Určitý a neurčitý člen
Skloňování přídavných jmen
Osobní zájmena
Rozkazovací způsob

 

Výukové materiály

Učebnice a pracovní sešit MENSCHEN A1.1

Tento termín kurzu již nelze objednat.

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Út: 17:50 - 19:20
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Radnická - Radnická 1, 602 00 Brno
Kód termínu: JS00143037
Obchodní podmínky
Cena kurzu
4 999,-
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Decor_right
Iko_up