Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Německá konverzace - velmi pokročilá

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Út: 07:20 - 08:50
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Anděl - Radlická 2000/3, Praha
Kód termínu: JS00144213
Obchodní podmínky
Cena kurzu
4 499,-

Víte, že jako jediná jazyková škola nabízíme výuku all-inclusive?

 

V ceně každého našeho kurzu máte balíček all-inclusive zdarma:

 • On-line kurz angličtiny English Attack!  
 • Letní jazykový kurz
 • Garance stejného lektora
 • Zasílání látky z předchozí hodiny
 • Konverzační kluby
 • Tematické jazykové večery
 • Zapůjčení knih v knihovně
 • Zasílání „slovíčka měsíce“
 • Certifikát o absolvování kurzu

 

O jaký typ kurzu jde?

 • kurz německé konverzace probíhající 1x2 hodiny týdně
 • kurz je zaměřen na zdokonalení komunikačních dovedností
 • výuka je zaměřena na praktická témata a využití jazyka v běžných každodenních situacích
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích či malých skupinkách
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. Goethe-Zertifikat C1)
 • průměrný počet studentů ve skupině je 8

 

ÚROVEŇ C1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE:

Co umím: B2

Co se naučím: C1

 • Jsem schopen komunikovat s určitou mírou plynulosti a spontánnosti, takže mohu normálně konverzovat s rodilými mluvčími.
 • Mohu se aktivně účastnit diskuse ve známém kontextu a umím vysvětlovat a zdůvodňovat své názory.
 • Umím se vyjadřovat plynně a spontánně, aniž bych musel často hledat vhodná slova. Užívám jazyk flexibilně a efektivně ve společenském i pracovním styku.
 •  Umím přesně formulovat myšlenky a názory a obratně navazovat na příspěvky ostatních účastníků rozhovoru

Zkuste si rozřazovací test z němčiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně velmi pokročilý.

Lektor:

 • kurz vede zkušený a kvalifikovaný zahraniční lektor – rodilý mluvčí
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Výukové materiály

Výuka není vedena podle jednoho výukového materiálu, na každé hodině budete od lektora dostávat zdarma pracovní listy. Lektoři vycházejí z vlastních materiálů a používají autentické texty.


Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Út: 07:20 - 08:50
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Anděl - Radlická 2000/3, Praha
Kód termínu: JS00144213
Obchodní podmínky
Cena kurzu
4 499,-
Decor_right
Iko_up