Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Právnická angličtina

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Út: 19:30 - 21:00
Počet lekcí: 48 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: JS00142288
Obchodní podmínky
Cena kurzu
6 499,-
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Víte, že jako jediná jazyková škola nabízíme výuku all-inclusive?

 

V ceně každého našeho kurzu máte balíček all-inclusive zdarma:

 • On-line kurz angličtiny English Attack!  
 • Letní jazykový kurz
 • Garance stejného lektora
 • Zasílání látky z předchozí hodiny
 • Konverzační kluby
 • Tematické jazykové večery
 • Zapůjčení knih v knihovně
 • Zasílání „slovíčka měsíce“
 • Certifikát o absolvování kurzu

 

O jaký typ kurzu jde?

 • kurz probíhá 1 x 2 vyučovací hodiny týdně
 • zaměřuje se na osvojení specifické právnické terminologie a praktické použití jazyka v právnickém prostředí
 • Rozvoj všech jazykových dovedností – čtení, psaní, poslech a mluvení
 • Kurz je určen studentům s pokročilou znalostí jazyka a základní znalostí právnické angličtiny
 • průměrně 8 ve skupině

Zkuste si rozřazovací test z angličtiny. V testu byste měli dosáhnout úrovně velmi pokročilý.

 

  Co už umím: 

 • znám všechny běžné slovesné časy - přítomný a minulý čas prostý i průběhový (We produce chocolate. Sales and profits are increasing. I was working for a large company in the 1990s. We bought in bulk and so kept prices low.) a předpřítomný čas prostý (The CEO has appointed a new management team.)
 • používám všechny typy podmínkových vět (If we meet our sales target, we will get a bonus. If he listened more, he would be a better manager.), různá modální slovesa (can, could, should, might, may, would…) a nepřímou řeč (She told her boss the new job was challenging.)
 • mluvím o tématech, jako jsou občanské soudní spory, trest smrti, občanské pozemkové právo a umím používat angličtinu v pracovním prostředí (telefonování a obchodní jednání)
 • jsem schopen/na vyjádřit svůj názor, své plány a přání i vylíčit své představy týkající se oblasti obchodu, financí a reklamy

Co se naučím:

 • osvojím si specifickou právnickou terminologii a konverzační obraty potřebné při jednání s klienty, vyjednávání či prezentaci
 • posílím svou schopnost vyjadřovat se slovem i písmem o nejrůznějších tématech (obchodní právo, pracovní právo, burza), porozumím hlavním myšlenkám mluveného i psaného textu a budu se lépe orientovat v autentických materiálech (právní dokumenty)
 • v konverzaci a diskusích na daná témata si upevním schopnost pohotově použít právnickou terminologii a správně aplikovat specifické fráze, slovní spojení a kolokace

Lektoři:                                                                           

 • výuka je vedena kvalifikovaným českým nebo zkušeným zahraničním lektorem (rodilým mluvčím s certifikátem TEFL)
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Výukové materiály

Učebnice International Legal English (lekce 1 – 7) a další doplňkové materiály a autentické texty poskytnuté lektorem

Tento termín kurzu již nelze objednat.

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Út: 19:30 - 21:00
Počet lekcí: 48 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: JS00142288
Obchodní podmínky
Cena kurzu
6 499,-
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Decor_right
Iko_up