Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Španělština středně pokročilí 1x2 (30)

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Út: 18:00 - 19:30
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Dejvická - Velflíkova 6, Praha
Kód termínu: JS00144172
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 999,-

Víte, že jako jediná jazyková škola nabízíme výuku all-inclusive?

 

V ceně každého našeho kurzu máte balíček all-inclusive zdarma:

 • On-line kurz angličtiny English Attack!  
 • Letní jazykový kurz
 • Garance stejného lektora
 • Zasílání látky z předchozí hodiny
 • Konverzační kluby
 • Tematické jazykové večery
 • Zapůjčení knih v knihovně
 • Zasílání „slovíčka měsíce“
 • Certifikát o absolvování kurzu

 

O jaký typ kurzu jde?

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů 

 

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro středně pokročilé - B1.1

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš rozřazovací test!

 

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvalifikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

 

ÚROVEŇ B1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • v minulosti jsem se již zabýval/a studiem španělštiny
 • umím používat slovesa v základních časech: minulý čas jednoduchý (ayer le escribí una carta), imperfektum (Cuando era joven, estudiaba mucho), budoucí čas jednoduchý (el lunes escribiré una carta a Manolo) a kondicionál (hablaría, comeríamos), a dokáži v těchto časech vytvořit zápor či otázku
 • znám základy nepřímé řeči a časové souslednosti
 • umím používat základní pravidla subjunktivů (konjunktivů po subjunktivních výrazech (me alegro, siento, no creo, espero, es bueno, …)
 • umím používat gerundium a trpný rod
 • pokud udělám chybu, jsem obvykle schopen/na ji odhalit a opravit
 • umím stručně vyjádřit svůj názor a pohovořit nejen o běžných, ale i o náročnějších a abstraktních tématech (náboženství, ideály, sny, pocity)
 • dokáži vyprávět příběh
 • jsem schopen porozumět neznámému textu

Co se naučím:

 • mluvit o tom, co jsem v životě dokázal
 • připravit si svůj životopis
 • kterými dalšími jazyky se mluví v hispanofonních zemích
 • jaké společenská zvyklosti platí ve Španělsku
 • jaká pravidla dodržujeme ve škole nebo v práci
 • napsat vzkaz, email nebo dopis
 • telefonovat v různých běžných situacích

 

Výukové materiály

Učebnice Aula Internacional 3 (lekce 1-3)


Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Út: 18:00 - 19:30
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Dejvická - Velflíkova 6, Praha
Kód termínu: JS00144172
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 999,-
Decor_right
Iko_up