Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Španělština začátečníci 1x2

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Čt: 19:35 - 21:05
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Anděl - Radlická 2000/3, Praha
Kód termínu: JS00143095
Obchodní podmínky
Cena kurzu
6 999,-
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Úroveň: kurz odpovídá úrovni A1.1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
 
Intenzita: výuka probíhá 1 x 2 vyučovací hodiny týdně
 
Charakteristika kurzu:

 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce) 
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách 
 • důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení) 
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla) 
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů) 
 • důraz je kladen na řízenou konverzaci
 • maximální počet studentů ve skupině je 12

 

ÚROVEŇ A1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím: 

 • Nikdy jsem se nezabýval/a studiem španělštiny a rád/a bych se tento jazyk naučil/a

Co se naučím:

 • Pozdravy a základní fráze
 • Odpovídat na otázky o sobě
 • Číslovky do 1000
 • Říci, co chci dělat o víkendu a co mě zajímá, mluvit o svých zálibách
 • Popisovat jednotlivé země a místa a vyjádřit, kde se co nachází
 • Mluvit o oblečení a předmětech denní potřeby
 • Domluvit se při nakupování v obchodě
 • Vyjádřit své preference a povinnosti, co mě baví a co ne
 • Mluvit o své rodině a charakterových vlastnostech lidí kolem nás

Lektoři:

 • v kurzech učí přátelští a kvalifikovaní čeští lektoři 
 • všichni lektoři prošli intenzivním školením jazykové školy Tutor

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Osnova

Téma Gramatika Příklad
Osobní dotazník Základní slovesa a fráze ¿Cómo te llamas?
Povolání a národnosti Postatná a přídavná jména Soy cocinero.
Záliby a plány na víkend Slovesa „querer“ a „interesar“ Quiero salir de noche.
Španělsko a Lat. Amerika Slovesa vyjádření výskytu En Venezuela hay selvas.
Regiony a města Španělska Použití neurčitého členu Es un lugar turístico.
Nakupování a oblečení Sloveso „preferir“ ¿Qué jersey prefieres?
Rodina a lidé kolem nás Popis charakteru lidí Es un poco tímido.

 

Výukové materiály

Učebnice Aula Internacional 1 (lekce 1-5)

Tento termín kurzu již nelze objednat.

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: Čt: 19:35 - 21:05
Počet lekcí: 60 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Anděl - Radlická 2000/3, Praha
Kód termínu: JS00143095
Obchodní podmínky
Cena kurzu
6 999,-
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Decor_right
Iko_up