Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Náborový proces

Vzhledem k hodnotám, které EDUA Group uznává, klademe velký důraz na výběr lektorů. Šanci u nás mají zejména otevření, komunikativní a přátelští lektoři s maximálně profesionálním přístupem, kteří se  chtějí dále  rozvíjet a vzdělávat.

 

Abychom lektora dobře poznali a mohli nastavit podmínky spolupráce, provádíme výběr ve třech fázích. V nich se hodnotí dosavadní zkušenosti s výukou, dosažené vzdělání, metodické znalosti a praktické dovednosti. Součástí každého pohovoru je ukázková hodina v rozsahu 20-30 minut, ve které má lektor možnost předvést své dovednosti a která má na konečný výsledek pohovoru podstatný vliv. Při výběrovém řízení v EDUA Group rovněž dáváme objektivní zpětnou vazbu každému kandidátovi.

 

Fáze náborového procesu

 

Pokud nejste z Prahy nebo Brna, pohovor je možné uskutečnit přes Skype. 

 

Několik tipů před absolvováním ukázkové hodiny, které vám mohou pomoci při přípravě dobrého plánu hodiny:

 1. Používáme komunikativní metodu výuky, student by měl proto mluvit co nejvíc.
 2. Do hodiny začleňte aktivity různého druhu.
 3. Plán hodiny by měl mít jasné cíle a strukturu.
 4. Snažte se, aby student samostatně vydedukoval informace k probíranému jevu z kontextu.
 5. Nedělejte sáhodlouhé prezentace gramatiky, ale ujistěte se, že víte, co učíte.

 

Požadavky

Caledonian School je členem Asociace jazykových škol operujících v České republice (AJŠA) a má certifikaci ISO 9001. Z toho důvodu vyžadujeme při náborech u českých lektorů pedagogické nebo lingvistické vzdělání nebo univerzitní vzdělání a jazykové znalosti alespoň na úrovni C1 podle SERR, které uchazeč musí doložit adekvátním certifikátem.

 

U rodilých mluvčích je pak podmínkou pozvání k pohovoru minimálně pedagogický certifikát TEFL, kde je zřetelně doložitelná výuková praxe. On-line TEFL certifikáty uznáváme pouze ve výjimečných případech, pokud kandidát doloží dostatečnou výukovou praxi.

 

Šanci ale u nás mají i experti v jiných oborech (IT, právo, HR apod.), kteří se chtějí věnovat výuce cizího jazyka, stejně jako talentovaní studenti pedagogických či jiných fakult, kteří o lektorství uvažují jako o budoucím povolání. Znalost daného jazyka je nezbytností.  Právě Caledonian School vám umožní pod dohledem zkušených mentorů, metodiků a senior lektorů v rámci Programu lektorského rozvoje potřebné lektorské zkušenosti získat v praxi a pomůže vám se adaptovat v oblasti výuky dospělých.

 

Co dělat, když nemám dostatečnou kvalifikaci pro práci v EDUA Group?

Pokud prozatím nemáte dostatečnou kvalifikaci, ale rádi byste se stali součástí týmu lektorů EDUA Group, není nic jednoduššího, než s námi začít svoji lektorskou kariéru.

EDUA Group má vlastní výukový intenzivní TEFL program pod názvem TEFL in Prague (www.teflinprague.com).

 

Program trvá 4 týdny a zahrnuje v sobě jak intenzivní školení v metodice výuky, tak samotnou výukovou praxi s reálnými studenty. Všichni absolventi TEFL in Prague, kteří mají hodnocení Pass 1 a Pass 2 jsou přednostně zváni na pohovor s členem metodického oddělení EDUA Group a mají velkou šanci stát se součástí lektorského týmu.

 

Budoucí lektoři, kteří dosáhnou hodnocení TEFL kurzu Pass 1, mají pak garanci práce v EDUA Group a pohovor je spíše formální záležitostí.

 

Jak to funguje, když nastoupím?

Pokud jsem úspěšně prošel pohovorem a stanu se lektorem EDUA Group, čekají mne na začátku následující kroky:

 

 • vyplnění osobního dotazníku pro HR oddělení
 • vyplnění dotazníku pro oddělení koordinace jazykových kurzů
 • převzetí rozvrhu a zaškolení do organizačních věcí (HR a CM orientation), prohlídka školy
 • podepsání smlouvy
 • domluva na prvním rozvrhu
 • zaškolení do metodiky a způsobu výuky (Academic Orientation)
 • zahájení výuky
 • první observace do 2 měsíců po zahájení výuky

 

Úskalí lektorského povolání

Každá práce má své výhody a nevýhody. Nezastíráme, že i práce lektora s sebou přináší různá úskalí, na která je dobré být dopředu připravený. Snažíme se každopádně, aby vaše práce pro nás byla co nejpříjemnější a nejefektivnější.

 

Cestování

Protože Caledonian School patří mezi největší jazykové školy poskytující firemní jazykovou výuku, pracují naši lektoři po celé Praze a v různých lokalitách. Většina výuky se odehrává přímo v kancelářích našich klientů. Snažíme se vždy lektorům sestavit rozvrh tak, aby v dané lokalitě učili co nejvíce kurzů v bloku (zjišťujeme například, kde bydlíte a vaši preferenci lokalit). Nicméně Praha, ačkoliv velkoměsto, je na evropské poměry vcelku malá a veřejná doprava funguje velmi dobře, takže pokud lektor dokáže logisticky myslet a plánovat, může se doba strávená cestováním velmi snížit či zefektivnit.

 

Rušení hodin

Mnoho z našich studentů pracuje na pozicích středního a vyššího managementu firem, a proto někdy hodiny musí rušit a odvolávat z důvodu pracovního vytížení. I zde se našim lektorům snažíme pomoci. V každé smlouvě máme zakotvený přesný čas, do kterého je možné kurz ze strany firmy bez náhrady zrušit. Kombinujeme rozvrh lektorů veřejnostními a firemními kurzy, protože veřejnostní kurzy probíhají celoročně s pevným rozvrhem. Naplňujeme lektorům rozvrhy tak, aby měli stálý příjem, i pokud jsou některé hodiny v měsíci zrušeny (např. pomocí suplování). Sami lektoři se pak mohou aktivně se svými studenty domluvit na náhradním termínu hodiny.

 

Práce v létě

Někteří firemní klienti na léto (červenec, srpen) přerušují svou výuku. Většině lektorů, kteří mají zájem pracovat i v létě, doplňujeme a měníme rozvrh tak, aby měli rozsah výuky, který požadují. Díky tomu, že máme mnoho klientů, nebývá se sestavením rozvrhu větší komplikace, je však nutné počítat s tím, že počet odučených hodin může být nižší, než je během standardního akademického roku. Zároveň v naší škole probíhají letní intenzivní jazykové kurzy, které poskytují pracovní příležitosti všem lektorům, kteří jsou tyto kurzy schopni učit.

 

 

 

Decor_right
Iko_up