Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Angličtina na VŠE

Termín výuky:
Intenzita: 1×4 lekce každých 14 dní
Čas výuky: So sudá: 14:00 - 17:25
Počet lekcí: 40 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Radnická - Radnická 1, 602 00 Brno
Kód termínu: PK00142255
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 399,-
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Kurz probíhá na adrese uvedené u kurzu, klientské centrum se ale nachází pouze v Praze a Brně. Pro informace ke kurzům, přihlášení atd. prosím volejte zákaznickou linku 210 084 210. 

 • Semestrální studium anglického jazyka je určeno těm z Vás, kteří se chtějí pečlivě připravovat k přijímacím zkouškám na Vysokou školu ekonomickou, jež v rámci přijímacího řízení prověřuje znalost anglického jazyka.
 • Dozvíte se zde vše o průběhu a obsahu přijímacích zkoušek.
 • Obsah kurzu zahrnuje důkladné procvičování typových otázek a cvičení z minulých přijímacích testů.
 • Kurz předpokládá intenzivní psaní přijímaček na nečisto formou testu, a to s možností konzultovat s vyučujícím případné dotazy a problémy, které se v průběhu přípravy vyskytnou.

 

Úspěšnost našich studentů u přijímacích zkoušek:

 • Klikněte ZDE

 

Kurz je určen:

 • Primárně studentům středních škol, kteří mají před maturitou a chystají se složit přijímací zkoušky z angličtiny na VŠE nebo na jiné ekonomické fakulty.
 • Všem zájemcům, kteří přijímací zkoušky již absolvovali, ale neusmálo se na ně štěstí, a přesto to nehodlají jen tak snadno vzdát.

 

 Výhodné balíčky studijních programů:

 • Studium máte možnost doplnit přípravným kurzem - Matematika na ekonomické fakulty.

 

 Předpokládaná cílová úroveň studentů:

 • Orientace v obtížných gramatických jevech.
 • Ovládání nepřímé řečí, modálních sloves a dalších.
 • Přehled v gramatice anglického jazyka.
 • Procvičení forem minulého a budoucího času.
 • Zvládnutí přijímačkového testu v časovém limitu.

 

Forma výuky:

 • Průběžně je sledována spokojenost studentů s výukou a kurz je ukončen předáním CERTIFIKÁTU na základě absolvování závěrečného testu.
 • Předměty jsou vybrány tak, aby přednášená látka pokryla požadavky přijímacích zkoušek, případně prvních semestrů studia na dané vysoké škole.

 

Kritéria pro výběr a počty účastníků:

 • Přijímací řízení do kurzu není organizováno.
 • Intenzivní skupinová výuka (max. 30 studentů ve skupině)

 

Pomáhá v rozhodování:  

 • Doplňkové studijní materiály ZDARMA (testy, grafy, pracovní listy apod.).
 • Certifikát o absolvování kurzu.

  

Osnova

1. Probírání obtížných gramatických jevů 

2. Formy minulého a budoucího času 

3. Nepřímá řeč 

4. Členy 

5. Nepočitatelná a počitatelná podstatná jména 

6. Podmínkové věty 

7. Modální slovesa 

8. Předložky, gerundium a infinitiv 

9. Přídavná jména 

10. Příslovce 

11. Cvičení na složité gramatické jevy

Pozn.: Podrobný sylabus s anotacemi k jednotlivým okruhům a doporučenou literaturou obdržíte na úvodním setkání.

Doporučená literatura

Petrová, J., Jacko, T.: Testy z anglického jazyka. Fragment, Praha 2008
Murphy, R.: English Grammar in Use. Cambridge University Press 2001
Vince, M.: First Certificate Language Practice. Macmillan Publishers Limited 2003
Zábojová, E., Peprník, J., Nangonová, S.: Angličtina pro jazykové školy II. Fortuna 1994
Soars, L.: New Headway - Intermediate, Oxford University Press 2003

 

Tento termín kurzu již nelze objednat.

Termín výuky:
Intenzita: 1×4 lekce týdně
Čas výuky: So sudá: 14:00 - 17:25
Počet lekcí: 40 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Radnická - Radnická 1, 602 00 Brno
Kód termínu: PK00142255
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 399,-
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Decor_right
Iko_up