Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Příprava na Národní srovnávací zkoušky® - Základy společenských věd - intenzivní

Termín výuky:
Intenzita: 2×5 lekcí týdně
Čas výuky: So-Ne: 10:00 - 15:15
Počet lekcí: 24 × 45 minut
Místo konání: Brno - místo bude upřesněno
Kód termínu: PK00136758
Obchodní podmínky
Cena kurzu
2 499,-

Proč si vybrat tento kurz?

 

 • Cílem kurzu je intenzivní připrava na Národní srovnávací zkoušky®.
 • Získáte, prohloubíte a procvičíte své znalosti z oblasti Základů společenských věd.
 • Nacvičíte si strategii řešení přípravného testu k Národním srovnávacím zkouškám®.
 • Připravíte se na stresovou situaci, která vás čeká při zkoušce.             

 


Popis kurzu:

 

 • Kurz  je zaměřen na test ze Základů společenských věd.
 • Obsah kurzu zahrnuje poznatky ze tří základních oblastí: Společnost a jedinec (psychologie, sociologie, filozofie), Stát a právo (právo, politologie) a Hospodářství a svět (ekonomie, evropská integrace, moderní dějiny).
 • Výklad směřuje k utřídění dosavadních poznatků získaných v předchozích kurzech či během středoškolského studia
 • Součástí kurzu je bližší přiblížení systému Národní srovnávací zkoušky® a zkušební vyplnění modelových testů.
 • Studenti získají přehled a orientaci, připraví se na stresovou situaci a naučí se pracovat s časem.
 • Díky zkušebnímu psaní testů dojde k eliminování stresu jako negativního faktoru u přijímacího řízení

 

Předpokládaná cílová úroveň studentů:

 

 • Zvládnutí Národních srovnávacích zkoušek®.
 • Orientace v přípravném testu.
 • Rozvoj oblastí, které se vyskytují v testu Základy společenských věd.
 • Přehled ve strategii řešení testu.Forma výuky:

 • Studium je intenzivní.
 • Témata jsou vybrána tak, aby přednášená látka pokryla požadavky Národní srovnávací zkoušky®.

 

Kritéria pro výběr a počty účastníků:

 

 • Přijímací řízení do kurzu není organizováno.
 • Kapacita jednoho kurzu je plánována na 15 - 32 studentů.Pomáhá v rozhodování:

 • Doplňkové studijní materiály ZDARMA.
 • Certifikát o absolvování kurzu (v případě splnění 100% docházky).
 • Intenzivní psaní testů různých variant, zadání z minulých let.

 

Lektoři:

 • Disponujeme týmem kvalifikovaných a zkušených lektorů, kteří ke zvolené látce přistupují velmi pečlivě , poskytnou Vám široké znalosti v oboru, pomohou a poradí. Předají Vám cenné informace o přijímacím řízení a osobní zkušenosti, doporučí tu pravou literaturu, rádi s Vámi prodiskutují náročná témata.
  Kurzy vedou osobitým stylem. Naším společným cílem je, aby čas, který věnujete výuce, byl pro Vás příjemný a užitečně strávený.

 

Společnost Tutor, s.r.o. není organizátorem Národních srovnávacích zkoušek®.


Termín výuky:
Intenzita: 2×5 lekcí týdně
Čas výuky: So-Ne: 10:00 - 15:15
Počet lekcí: 24 × 45 minut
Místo konání: Brno - místo bude upřesněno
Kód termínu: PK00136758
Obchodní podmínky
Cena kurzu
2 499,-
Decor_right