Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Daňové minimum pro podnikovou praxi

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Basic
Level_basic
Čas výuky: Út-St: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 12 × 60 minut
Místo konání: Brno - místo bude upřesněno
Kód termínu: BK00632837
Obchodní podmínky
Cena kurzu
4 290,- Kč bez DPH
5 190,90 Kč s DPH

Získejte základní přehled v oblasti daňové problematiky!

Seznámíte se s aktuálními změnami daňových zákonů a zároveň i se zákony plánovanými. Bude Vám vysvětleno, jak je účetnictví provázané s daňovými předpisy, přičemž je kladen důraz na účetní zobrazení a daňové posouzení jako na plně zasazené do kontextu právní podstaty konkrétní hospodářské situace. Naučíte se triky a tipy, jak s daněmi lépe pracovat.

Cílová skupina

 • Manažeři
 • Vedoucí pracovníci
 • Účetní
 • Všichni zaměstnanci, kteří pro výkon své profese potřebují porozumět daňovému systému ČR

Přidaná hodnota

 • Svou účastí v kurzu získáte možnost přímo se podílet na jeho obsahu, vnášet své postřehy, klást otázky a aktivně tak ovlivňovat zaměření tematických okruhů, kterým se budete věnovat.
 • Seznámíte se s minimem nutné teorie, ale prostřednictvím praktických příkladů teorii přenesete do praxe a budete ji pak schopni snadno aplikovat.
 • Budete mít možnost seznámit se se změnami platných daňových zákonů.
 • Získáte certifikát o absolvování kurzu.
 • Občerstvení, oběd a studijní materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.

Osnova kurzu

Daňová soustava ČR

 • Základní pojmy daňové legislativy
 • Druhy daní a poplatků
 • Zásady daňového řízení

Daň z příjmů – společná ustanovení

 • Definice poplatníka
 • Výdaje (náklady) uznávané zcela nebo zčásti pro účely stanovení základu daně z příjmů (§ 24 a následující zákona)
 • Vymezení hmotného a nehmotného majetku
 • Odpočty nezdanitelných částek od základu daně (studenti, úroky, příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění atd.)
 • Stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti
 • Daňové přiznání

Daň z příjmů právnických osob

 • Transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ
 • Daňově uznatelné a neuznatelné náklady
 • Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Automobil v podnikání
 • Leasing
 • Úroky z úvěrů

Daň z příjmů fyzických osob

 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Daňová evidence
 • Daň ze závislé činnosti
 • Zaměstnanecké benefity

Zákon o rezervách

 • Rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku
 • Opravné položky k pohledávkám

Daň z přidané hodnoty

 • Předmět daně a osoby povinné k dani
 • Vybraná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb.
 • Uskutečnění daňového plnění a základ daně
 • Daňový dobropis a vrubopis
 • Osvobození od daně a nárok na odpočet
 • Způsob krácení daně na vstupu – koeficient
 • Daňové doklady a jejich náležitosti
 • Dodání zboží do jiného členského státu, pořízení zboží z jiného členského státu, poskytování služeb

Daňový řád a majetkové daně

 • Podstata daňového řádu
 • Pokuty a penále
 • Daňová přiznání a hlášení
 • Daňová kontrola
 • Ochrana před nečinností
 • Prekluzivní a promlčecí lhůta
 • Daň silniční – předmět daně, poplatníci daně, osvobození od daně, snížení či zvýšení daňové povinnosti
 • Daň z nemovitostí
 • Daň darovací, daň z převodu nemovitostí
 • Poplatky (správní, soudní atd.)
 • Ostatní majetkové daně – předmět daně, poplatníci daně, osvobození od daně a daňová přiznání
Termín výuky:
Úroveň kurzu: Basic
Level_basic
Čas výuky: Út-St: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 12 × 60 minut
Místo konání: Brno - místo bude upřesněno
Kód termínu: BK00632837
Obchodní podmínky
Cena kurzu
4 290,- Kč bez DPH
5 190,90 Kč s DPH
Decor_right