Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

HR manažer - partner pro vedení společnosti

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Advanced
Level_advanced
Čas výuky: Pá: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 6 × 60 minut
Místo konání: Brno - místo bude upřesněno - centrum
Kód termínu: BK00741950
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 490,- Kč bez DPH
4 223,- Kč s DPH

HR Business Partnering – personalisté jako podpora pro firemní strategie a cíle

Je váš HR tým jen servisní jednotkou zajišťující operativní agendu v personalistice, nebo je skutečnou součástí byznysu a strategickým partnerem managementu? Naučte se, jak vybudovat skutečné business partnerství, v němž personalisté pomáhají manažerům plnit cíle a implementovat strategie a koncepce. Pochopte sociální vztahy ve firmě a role jednotlivých účastníků v nich a najděte pro svou firmu nové organizující téma, které posílí soudržnost a spolupráci uvnitř firmy a tím i její obchodní úspěch.

 

Co vám akce přinese?

 • získáte nový pohled na personální práci prostřednictvím principu dodavatelsko-odběratelských vztahů
 • pochopíte, jak vlastnosti sociálních skupin ovlivňují chování jednotlivce
 • poznáte, jak organizovat vztahy ve firmě novým způsobem a jak dosáhnout změn chování jednotlivých manažerů
 • promyslíte si, jaká témata mohou být ve vaší firmě podnětem pro vznik HR partnerství
 • pochopíte novou roli HR manažera i dalších aktérů business partnerství po změně organizujícího tématu
 • vyměníte si zkušenosti se získáváním spojenců pro postupné vytváření business partnerství
 • v klíčových bodech si připravíte novou koncepci personálního útvaru, zejména v oblasti rozvoje lidí, talent managementu a nástupnictví

 

Komu akci doporučujeme?

 • personalistům
 • HR manažerům
 • majitelům a zástupcům malých firem

 

Program akce

Personální útvar v proměnách času

 • stručný přehled pozice personálního útvaru od roku 1990 do současnosti
 • vývojové trendy v HR

Sociální systémy z pohledu HR

 • firma jako živý systém
 • HR business partnerství jako cílená podpora firemní strategie
 • ředitel společnosti jako zadavatel nového organizujícího tématu
 • dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti obsluhy personálních procesů
 • užitečná nedorozumění v procesech HR – nejčastější chyby a jejich přínos

Nová koncepce a měření výkonnosti HR útvaru

 • nová koncepce personální práce – co a jak je vhodné změnit
 • prezentace nové koncepce v rámci firmy
 • měření výkonnosti personálního útvaru a efektivity personálních procesů

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Advanced
Level_advanced
Čas výuky: Pá: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 6 × 60 minut
Místo konání: Brno - místo bude upřesněno - centrum
Kód termínu: BK00741950
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 490,- Kč bez DPH
4 223,- Kč s DPH
Decor_right
Iko_up