Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Investiční rozhodování, plánování a controlling investic - cesta k úspěšným investičním projektům (Z PRAXE)

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Advanced
Level_advanced
Čas výuky: St: 09:00 - 17:00
Počet lekcí: 7 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00642763
Obchodní podmínky
Cena kurzu
8 990,- Kč bez DPH
10 878,- Kč s DPH
Course_seminar Course_exclusive

Certifikováno

Cert_ies

Tento seminář je součástí cyklu Treasury Manager, který je certifikován u mezinárodní certifikační společnosti International Education Society.

Podmínkou získání certifikátu IES je absolvování všech akcí z cyklu a úspěšné vypracování samostatné závěrečné práce k vybranému tématu.


Naučte se efektivně řídit investice a posuzovat jejich návratnost

Správné plánování, řízení a vyhodnocování investic je podmínkou trvalé udržitelnosti každého podniku. Naučte se, jak připravit a řídit investiční projekty a jak posuzovat jejich úspěšnost. Na tomto semináři získáte obsáhlé know-how pro své investiční plány a rozpočty a seznámíte se s osvědčenými postupy z praxe i s nejčastějšími chybami a riziky. Zjistíte, jak hodnotit životaschopnost investičního projektu a jak nastavit efektivní controlling investic.

 

Co vám seminář přinese?

 • unikátní přidanou hodnotou je pohled na téma investic a controllingu očima vrcholových manažerů řídících návratnost investičních projektů nebo profitabilitu firem
 • získáte přehled o jednotlivých fázích investičního rozhodování od hodnocení po controlling
 • seznámíte se s metodikou posuzování návratnosti investic
 • zjistíte, jak přistupovat k tvorbě investičních plánů a rozpočtů
 • na konkrétních investičních projektech poznáte osvědčené postupy z praxe
 • získáte praktické know-how včetně přehledu nejčastějších chyb a rizik

 

Komu seminář doporučujeme?

 • finančním, investičním a treasury manažerům
 • výrobním manažerům a ředitelům provozů
 • majitelům malých a středních firem

 

Program akce

Investice a posuzování návratnosti

 • investice a jejich dopady na výsledky společnosti
 • odpisová politika a financování investic
 • efektivní alokace nákladů
 • metodika posuzování návratnosti investic (tvorba business case a cost-benefit analýza)
 • analýza robustnosti odhadu výnosů
 • sběr dat v informačním systému pro hodnocení investice

Efektivní řízení investic

 • základní členění investičních projektů
 • příprava rentabilních investičních projektů
 • tvorba plánů a rozpočtů investic z dlouhodobého i krátkodobého hlediska
 • projektový controlling investic
 • klíčové faktory úspěšného řízení investic včetně následného vyhodnocení
 • plánování peněžních toků z investic
 • nejčastější chyby při řízení investic

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Advanced
Level_advanced
Čas výuky: St: 09:00 - 17:00
Počet lekcí: 7 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00642763
Obchodní podmínky
Cena kurzu
8 990,- Kč bez DPH
10 878,- Kč s DPH
Decor_right
Iko_up