Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Komplexní průvodce DPH - práva a povinnosti pro rok 2015

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: Po-Út: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 12 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00638791
Obchodní podmínky
Cena kurzu
4 290,08 Kč bez DPH
5 191,- Kč s DPH

Získejte souhrnný přehled a nenechte se zaskočit novinkami v oblasti DPH!

Novinkou, která zcela jistě zaskočí nejednoho podnikatele, je ručení odběratele za daň neodvedenou dodavatelem, jestliže bude plnění uhrazeno bezhotovostně na účet, který nebude mít dodavatel zveřejněn na internetu. Úředníci daňové správy pak budou na přání plátce zveřejňovat na internetu čísla bankovních účtů. Zavádí se dokonce nový institut – tzv. nespolehlivý plátce. Toto označení získá plátce daně z přidané hodnoty, který závažným způsobem neplní své povinnosti.

Cílová skupina

 • Daňoví poradci
 • Účetní
 • Právníci
 • Auditoři
 • Malí a střední podnikatelé

Přidaná hodnota

 • Dozvíte se, jak vypočítat daně, jak uplatnit nárok na odpočet daně a jeho výše.
 • Budete znát celkový rámec české legislativy v oblasti daní.
 • Zjistíte, jak se vyhnout nejčastějším chybám při uplatňování DPH.
 • Budete znát oblast uplatňování DPH mezi zeměmi EU a třetími zeměmi.
 • Vše si vyzkoušíte na praktických ukázkách.
 • Získáte certifikát o absolvování kurzu.
 • Občerstvení, oběd a studijní materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.

Osnova kurzu

 • Klíčový rámec legislativy v ČR, lhůty a termíny
 • Správa daně v tuzemsku
 • Kontrola finančního úřadu
 • Definice osob povinných k dani, plátci a veřejnoprávní subjekty
 • Předmět DPH
 • Vymezení základu daně v tuzemsku, oprava základu daně a výše daně
 • Uskutečnění zdanitelného plnění a plnění osvobozeného od daně
 • Pravidla pro vystavování daňových dokladů a jejich archivace, náležitosti daňových dokladů
 • Povinnost přiznat daň na výstupu ve vazbě na přijetí platby nebo uskutečnění zdanitelného plnění, zdaňování záloh
 • Sazby daně u zboží, služeb, staveb a bytové výstavby, záměna sazeb – osvobozená plnění, sociální bydlení
 • Nárok na odpočet, krácení nároku – koeficient, úprava a roční vypořádání odpočtu
 • Práva a povinnosti kontrolovaných subjektů
 • Nejčastější chyby a omyly při uplatňování DPH
 • Uplatňování DPH mezi zeměmi EU, třetími zeměmi – nejdůležitější informace
 • Dodání zboží do jiného státu × Pořízení zboží v jiném státu – místo plnění / datum uskutečnění plnění / daňové doklady / základ daně / souhrnné hlášení
 • Změny zákona o DPH v roce 2014, očekávané změny v roce 2015 v kostce

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: Po-Út: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 12 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00638791
Obchodní podmínky
Cena kurzu
4 290,08 Kč bez DPH
5 191,- Kč s DPH
Decor_right