Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Komplexní průvodce DPH - práva a povinnosti pro rok 2016

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: St-Čt: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 12 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00643275
Obchodní podmínky
Cena kurzu
4 290,- Kč bez DPH
5 191,- Kč s DPH

Získejte přehled o aktuálních předpisech pro daň z přidané hodnoty

Nenechte se zaskočit změnami v oblasti DPH! Seznámíme vás se všemi důležitými změnami, k nimž patří například ručení odběratele za daň neodvedenou dodavatelem, jestliže bude plnění uhrazeno bezhotovostně na účet, který dodavatel nezveřejnil na internetu. Úředníci daňové správy pak budou na přání plátce zveřejňovat na internetu čísla bankovních účtů. Novinkou je také institut tzv. nespolehlivého plátce. Toto označení získá plátce daně z přidané hodnoty, který závažným způsobem neplní své povinnosti.

 

Co vám kurz přinese?

 • zjistíte, jak vypočítat DPH, jak uplatnit nárok na odpočet daně a jak stanovit jeho výši
 • získáte celkový přehled v příslušné oblasti české daňové legislativy
 • poznáte, jak se vyhnout nejčastějším chybám při uplatňování DPH
 • zorientujete se v problematice uplatňování DPH mezi zeměmi EU a třetími zeměmi
 • vše si vyzkoušíte na praktických ukázkách

 

Komu kurz doporučujeme?

 • daňovým poradcům
 • účetním
 • právníkům
 • auditorům
 • malým a středním podnikatelům

 

Program akce

DPH v české legislativě

 • klíčová legislativa v ČR, lhůty a termíny
 • správa daně v tuzemsku
 • kontrola finančního úřadu

Základní práva a povinnosti v oblasti DPH

 • definice osob povinných k dani, plátci a veřejnoprávní subjekty
 • předmět DPH
 • vymezení základu daně v tuzemsku, oprava základu daně a výše daně
 • uskutečnění zdanitelného plnění a plnění osvobozeného od daně
 • pravidla pro vystavování daňových dokladů a jejich archivace, náležitosti daňových dokladů

Základní práva a povinnosti v oblasti DPH

 • povinnost přiznat daň na výstupu ve vazbě na přijetí platby nebo uskutečnění zdanitelného plnění, zdaňování záloh
 • sazby daně u zboží, služeb, staveb a bytové výstavby, záměna sazeb – osvobozená plnění, sociální bydlení
 • nárok na odpočet, krácení nároku – koeficient, úprava a roční vypořádání odpočtu
 • práva a povinnosti kontrolovaných subjektů
 • nejčastější chyby a omyly při uplatňování DPH

DPH a zahraniční obchod

 • uplatňování DPH mezi zeměmi EU a mezi třetími zeměmi
 • dodání zboží do jiného státu a pořízení zboží v jiném státu – místo plnění / datum uskutečnění plnění / daňové doklady / základ daně / souhrnné hlášení

Legislativní změny

 • změny zákona o DPH v roce 2015 v kostce

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: St-Čt: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 12 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00643275
Obchodní podmínky
Cena kurzu
4 290,- Kč bez DPH
5 191,- Kč s DPH
Decor_right
Iko_up