Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Management smluv v IT - uzavírání smluv o zajištění zdrojů potřebných pro dodávku a podporu IT služeb (Z PRAXE)

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Advanced
Level_advanced
Čas výuky: Út: 09:00 - 17:00
Počet lekcí: 7 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00744705
Obchodní podmínky
Cena kurzu
9 990,- Kč bez DPH
12 087,90 Kč s DPH
Course_seminar Course_exclusive

Nastavte správně smlouvy v oblasti IT služeb i kontrolu jejich plnění

Uzavírání smluv s dodavateli je důležitou fází procesu zajištění IT služeb pro vaši společnost. Jak vyjednat optimální podmínky a jak kontrolovat, zda dodavatel plní vzájemná ujednání? Využijte zkušeností profesionálů z oboru a naučte se, jak pracovat se smluvními vztahy v oblasti IT služeb. Seznámíme vás s typy smluv, které se v praxi používají, i s osvědčenými taktikami vyjednávání. Ukážeme vám, jakých chyb se vyvarovat a jak postupovat při řešení sporů. Dozvíte se, jaký  systém evidence smluvních vztahů je vhodný pro vaši společnost a jak jej nastavit.

 

Co vám seminář přinese?

 • získáte přehled o nejobvyklejších typech smluv v oblasti IT a jejich použití
 • zorientujete se v právních otázkách smluvních vtahů v IT Services i v řešení sporů
 • poznáte, kdy a jak zavést systémy evidence a controllingu dodavatelských smluv
 • seznámíte se s osvědčenými taktikami vyjednávání s dodavateli IT služeb
 • prodiskutujete problémy z vlastní praxe a získáte užitečné rady a tipy

 

Komu seminář doporučujeme?

 • IT manažerům
 • IT specialistům, kteří se podílejí na přípravě a uzavírání smluv

 

Program akce

Praxe uzavírání smluv v oblasti IT služeb

 • důvěrnost informací (NDA)
 • pokrytí ICT služeb dodavatelskými smlouvami
 • taktika vyjednání o smlouvách

Controlling smluvních vztahů

 • evidence dodavatelských vztahů a závazků
 • řízení dodávek, harmonogramy plnění, součinnost
 • akceptace a reporting finančního plnění

Smluvní a autorské právo

 • zvláštní práva k databázím
 • zaměstnanecké dílo a dílo na objednávku
 • licence, majetková práva

Typy smluv a jejich náležitosti

 • dohody o mlčenlivosti
 • kupní a pracovně právní smlouvy
 • smlouva o distribuci softwaru, údržbě, vývoji, implementaci a poskytování služeb

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Advanced
Level_advanced
Čas výuky: Út: 09:00 - 17:00
Počet lekcí: 7 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00744705
Obchodní podmínky
Cena kurzu
9 990,- Kč bez DPH
12 087,90 Kč s DPH
Decor_right
Iko_up