Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Mezinárodní platební styk - právní aspekty zahraničního a přeshraničního platebního styku

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: Út: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 6 × 60 minut
Místo konání: Brno - místo bude upřesněno - centrum
Kód termínu: BK00642463
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 490,- Kč bez DPH
4 223,- Kč s DPH

Osvojte si problematiku zahraničních plateb včetně aktuálních právních předpisů

Platební styk je v současnosti jeden z nejvíce se rozvíjejících segmentů finančních služeb – mění se právní rámec platebního styku, technologické platformy i tržní prostředí. Poznejte nejdůležitější nástroje mezinárodního platebního styku, uskutečňovaného formou dokumentárních i hladkých plateb. Získejte představu o právních souvislostech fungování mezinárodního platebního styku, o jeho historickém vývoji a proměnách. Osvojte si důležité pojmy, seznamte se s mezinárodním právem soukromým a legislativou platebního styku, organizací SWIFT, projektem SEPA a SEPA platbami, platebními systémy a zúčtováním, a to srozumitelnou a zajímavou formou v podání profesionála v oboru.

 

Co vám kurz přinese?

 • získáte základní orientaci v otázkách určení rozhodného práva (mezinárodní právo soukromé)
 • ujasníte si fungování platebního styku především v rámci Evropské unie
 • seznámíte se s projektem SEPA a praktickými důsledky jeho zavádění
 • poznáte, jak fungují platební systémy a korespondentský platební styk
 • obeznámíte se s dokumentárním platebním stykem
 • budete schopni vybrat nejpřiléhavější platební produkt pro své platební potřeby
 • získáte přehled o hlavních trendech vývoje platebního styku

 

Komu kurz doporučujeme?

 • zaměstnancům finančních institucí
 • finančním zaměstnancům obchodních společností
 • ekonomům a právníkům věnujícím se obchodnímu a finančnímu právu

 

Program akce

Základní pojmy a právní předpisy pro mezinárodní platební styk

 • základní pojmy mezinárodního platebního styku
 • obecně závazné předpisy a právní prostředí v rámci EU ve vztahu k platbám

Teorie a praxe mezinárodního platebního styku

 • SWIFT, IBAN, BIC
 • SEPA platby a jejich role v rámci EU
 • EBA Clearing, TARGET2, STEP2
 • Western Union
 • ePayments
 • korespondentské bankovní vztahy
 • dokumentární platby

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: Út: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 6 × 60 minut
Místo konání: Brno - místo bude upřesněno - centrum
Kód termínu: BK00642463
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 490,- Kč bez DPH
4 223,- Kč s DPH
Decor_right
Iko_up