Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Nové trendy v obchodním jednání s firemními nákupčími - jak úspěšně prodávat podle potřeb nákupčích

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: St-Čt: 09:00 - 17:00
Počet lekcí: 14 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00642425
Obchodní podmínky
Cena kurzu
9 990,- Kč bez DPH
12 088,- Kč s DPH
Course_exclusive

Přemýšlejte jako nákupčí a dosahujte lepších obchodních výsledků

V průmyslovém nákupu B2B nastávají nové časy – dosavadní prodejní postupy založené na měkkých vyjednávacích dovednostech přestávají fungovat, prezentace užitku pro úspěšný prodej nestačí. Chcete vědět, jak dnes firemní nákupčí přemýšlí, podle čeho se rozhodují a co je motivuje? Pronikněte do jejich myšlení a natrénujte si spolu se zkušeným nákupčím efektivní způsob jednání v konkrétních situacích. Založte své vztahy s nákupčími na naplňování jejich potřeb, nabídněte jim pomoc v přednákupní fázi a investujte tak do budoucího prodeje. Zaměříme se zásady přímého a otevřeného vyjednávání, ale i na čísla, kalkulace, poptávky a výběrová řízení.

 

Co vám akce přinese?

 • nahlédnete do myšlení a motivace firemních nákupčích, poznáte způsob jejich rozhodování
 • pochopíte potřeby nákupčích a jejich využití při budování vztahů i při samotném obchodním jednání
 • osvojíte si přímý a otevřený způsob komunikace se zaměřením na informovanost a strukturovanost nabídek
 • naučíte se pracovat s cenovou nabídkou během jednání
 • při tréninku se zkušeným nákupčím si nacvičíte analytický a věcný přístup k jednání
 • vyzkoušíte si efektivní způsob obchodní komunikace se zákazníkem od A do Z

 

Komu akci doporučujeme?

 • obchodníkům a prodejcům, kteří vyjednávají jako dodavatelé s firemními nákupčími

 

Program akce  

Akvizice a první kontakt

 • získání a vyhodnocení informací o zákazníkovi
 • formulace nabídky k jednání, jak zaujmout
 • koho a jak kontaktovat, jaké argumenty použít

Budování vztahů s firemním nákupem

 • proč se nevyplatí obcházet nákupčí
 • budování dlouhodobých vztahů – podpora a technická pomoc pro nákupčí v přednákupní fázi
 • naslouchání vs. mluvení, přímá komunikace vs. falešná korektnost

Osobnost nákupčího

 • typy nákupčích a způsob jejich uvažování a rozhodování
 • využití osobnostní typologie v jednání s nákupčími
 • volba vhodného komunikačního postupu

Formy, techniky a postupy vyjednávání

 • osobní jednání, e-mail, telefon, výběrové řízení a poptávka
 • proč je důležitější, co chce firemní zákazník koupit, než to, co mu chcete prodat
 • zablokovaná jednání – jak rozproudit komunikaci

Typické vyjednávací situace

 • převaha jedné strany a jednostranná či vzájemná závislost
 • konkurenční dodavatelský trh – čím se můžete odlišit a vyniknout
 • jednání pod časovým tlakem – neslevujte ze svých cílů

Formy jednání, které preferují firemní nákupčí  

 • jak se přizpůsobit požadavkům firemních zákazníků
 • jak se mění formy a techniky vyjednávání
 • kam směřuje vývoj firemního nákupu a jak ho využít pro obchodní úspěch

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: St-Čt: 09:00 - 17:00
Počet lekcí: 14 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00642425
Obchodní podmínky
Cena kurzu
9 990,- Kč bez DPH
12 088,- Kč s DPH
Decor_right
Iko_up