Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Řízení firmy podle finančních ukazatelů - optimalizace finanční stability podniku

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Advanced
Level_advanced
Čas výuky: Čt: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 6 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00741941
Obchodní podmínky
Cena kurzu
2 990,- Kč bez DPH
3 617,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Sledujte a ovlivňujte finanční ukazatele důležité pro růst a stabilitu podniku

Každá firma usiluje o to, aby rostla její hodnota. Tento růst se projevuje v různých formách. Seznamte se s finančními výstupy a ukazateli, jež nejlépe odrážejí rozvoj podniku. Naučte se, jak firmu podle těchto ukazatelů řídit a jak s jejich pomocí optimalizovat její stabilitu. Zjistěte, jakými způsoby postupovat při zjištění „odchylek" a pronikněte do fungování mechanismů, které mají na finanční stabilitu podniku rozhodující vliv. Zaměřte se na klíčové oblasti, naučte se předvídat důsledky svých rozhodnutí a získejte tak jistotu při svém rozhodování.

 

Co vám kurz přinese?

 • objevíte možnosti „dálkového ovládání“ podniku, tedy jeho řízení podle ukazatelů
 • naučíte se rozeznávat „odchylky“ a včas na ně reagovat
 • během řízené diskuze si uvědomíte, co skutečně znamená pojem finanční stabilita
 • získáte přehled o zákonitostech a mechanismech fungujících v rámci optimalizace
 • na příkladech z praxe pochopíte význam konkrétních rozhodnutí a jejich důsledky pro stabilitu podniku
 • seznámíte se s případovými studiemi z praxe lektora i ostatních účastníků

 

Komu kurz doporučujeme?

 • ředitelům a majitelům menších a středních firem
 • vedoucím úseků a oddělení v korporátních strukturách
 • vedoucím organizací, kde je třeba řídit části firem hlavně podle ukazatelů

 

Program akce

Finanční výstupy a ukazatele růstu

 • růst hodnoty firmy – aktuální forma
 • oblasti pro sledování: tvorba přidané hodnoty, cash flow stabilita, pracovní kapitál, tvorba volných peněz (free cash)

Možnosti finančních ukazatelů

 • výběr „čísel“ pro sledování podle cíle
 • stanovení prahových hodnot (pásmo)
 • scénáře pro řešení odchylek (+ a -)
 • analýza odchylek a reakce na ně
 • přímé důsledky pro dálkové ovládání

Finanční stabilita podniku

 • aktuální pozice firmy z hlediska financí
 • dosažitelnost finanční stability
 • zdroje příjmů pro zajištění finanční stability – aktivní aktiva
 • systémový přístup k tvorbě aktiv a řízení pasiv

Optimalizace finanční stability firmy

 • mapování možností pro optimalizaci
 • rovnováha mezi „krátkodobostí" a „dlouhodobostí"
 • volba opatření pro optimalizaci
 • příprava, plánování – potřebné zdroje (čas, finance, kapacita, …)
 • koordinace akcí a kontrolní body
Tento termín kurzu již nelze objednat.

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Advanced
Level_advanced
Čas výuky: Čt: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 6 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00741941
Obchodní podmínky
Cena kurzu
2 990,- Kč bez DPH
3 617,90 Kč s DPH
Tento termín kurzu již nelze objednat.
Decor_right
Iko_up