Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Techniky interního auditu - hodnocení a zdokonalování firemních procesů

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: Út-St: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 12 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00741980
Obchodní podmínky
Cena kurzu
6 990,- Kč bez DPH
8 458,- Kč s DPH

Zvládněte přípravu, realizaci i vyhodnocení interního auditu na profesionální úrovni

Dobře provedený interní audit je vynikajícím nástrojem pro zlepšování efektivity všech jednotlivců, týmů i celé firmy. Pomůže vám objevit rezervy i správné cesty vedoucí ke stanoveným cílům, ale i vyvarovat se rizik a ztrát. Jestliže interní audit patří mezi vaše nové úkoly, nebo jste interním auditorem teprve krátce, pak vám nabízíme praktický nácvik auditování. Získáte nezbytné teoretické i praktické znalosti pro zvládnutí interních auditů a naučíte se pracovat s aktuálními procesy, činnostmi a postupy, vyhodnocovat je a zlepšovat.

Co vám akce přinese?

 • projdete celým procesem interního auditu od přípravy přes provedení až po vyhodnocení
 • seznámíte se s různými metodami a technikami auditování, které budete umět využít v praxi
 • naučíte se vyhodnocovat přínosy auditu a navrhovat nápravná opatření včetně jejich kontroly
 • zjistíte, jak efektivně využívat interní audit pro hledání rezerv a další zlepšování ve firmě
 • na případových studiích si vyzkoušíte praktické provedení interního auditu

Komu akci doporučujeme?

 • pracovníkům pověřeným prováděním interních auditů
 • budoucí interním auditorům (zaškolení)
 • činným interním auditorům (doškolení, obnova kvalifikace)

Program akce

Příprava na audit

 • základní požadavky norem ISO 9001:2015 a ISO 19011
 • předpoklady úspěšného auditu – znalost procesů, dokumentace a záznamů

Program auditu

 • odpovědnost auditorů, příprava záznamových formulářů
 • znalosti a schopnosti interního auditora
 • případová studie: vytvoření katalogu otázek

Realizace auditu

 • techniky a metody auditování
 • zjištění z auditu a jejich záznam, důkazy, protokoly o neshodách

Vyhodnocení a využití výsledků

 • ukončení auditu – vyhodnocení přínosů
 • nápravná opatření, ověření účinnosti
 • případová studie: nácvik provedení interního auditu

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: Út-St: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 12 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00741980
Obchodní podmínky
Cena kurzu
6 990,- Kč bez DPH
8 458,- Kč s DPH
Decor_right
Iko_up