Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

US GAAP I - základy amerických účetních principů

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: Čt-Pá: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 12 × 60 minut
Místo konání: Brno - místo bude upřesněno - centrum
Kód termínu: BK00643282
Obchodní podmínky
Cena kurzu
5 490,- Kč bez DPH
6 643,- Kč s DPH

Seznamte se s mezinárodními účetními standardy US GAAP

Společnosti, které obchodují na burze v USA, dodržují při sestavování finančních výkazů všeobecně uznávané účetní principy US GAAP (Generally Accepted Accounting Principle). I mnohé firmy a pobočky zahraničních společností v České republice účtují v souladu s požadavky amerických účetních standardů. Potřebujete se jako účetní, finanční manažer či kontrolor seznámit se základními principy US GAAP a pochopit jejich filozofii, abyste dokázali vyhovět požadavkům vaší mateřské společnosti? Poznejte hlavní zásady účtování, oceňování a vykazování podle amerických účetních standardů. Osvojte si základní anglickou terminologii US GAAP a seznamte se s hlavními rozdíly mezi účetními standardy US GAAP a IFRS.

 

Co vám kurz přinese?

 • seznámíte se s koncepcí a filozofií amerických účetních standardů
 • poznáte hlavní zásady při oceňování, účtování a vykazování podle US GAAP
 • seznámíte se s vybranými okruhy účetních výstupů podle US GAAP
 • osvojíte si základní terminologii v angličtině
 • poznáte hlavní rozdíly mezi účetními standardy US GAAP a IFRS
 • na příkladech z praxe pochopíte základní požadavky amerických účetních standardů

 

Komu kurz doporučujeme?

 • interním auditorům
 • kontrolorům
 • finančním manažerům
 • účetním

 

Program akce

Úvod do problematiky US GAAP

 • koncepční rámec, základní principy a zásady
 • oceňování a účtování podle US GAAP
 • vykazování podle US GAAP
 • vybraná terminologie US GAAP v angličtině

Účetní výstupy podle US GAAP

 • účetní závěrka podle US GAAP
 • vybrané okruhy: peníze a krátkodobé investice / půjčky a pohledávky / hmotný majetek: třídy, skupiny, ocenění, odpisy / nehmotný majetek / závazky / další
 • výsledovka dle US GAAP

Standardy US GAAP a IFRS

 • hlavní rozdíly US GAAP a IFRS
 • konvergenční proces

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: Čt-Pá: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 12 × 60 minut
Místo konání: Brno - místo bude upřesněno - centrum
Kód termínu: BK00643282
Obchodní podmínky
Cena kurzu
5 490,- Kč bez DPH
6 643,- Kč s DPH
Decor_right
Iko_up