Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

US GAAP II - profesionální využití v praxi

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Advanced
Level_advanced
Čas výuky: Út: 09:00 - 17:00
Počet lekcí: 7 × 60 minut
Místo konání: Brno - místo bude upřesněno - centrum
Kód termínu: BK00743284
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 990,- Kč bez DPH
4 828,- Kč s DPH
Course_exclusive

Praktická aplikace amerických účetních zásad na území ČR

Znáte základní pojmy a principy vykazování podle US GAAP a potřebujete si rozšířit znalosti? Chcete umět účtovat a reportovat v souladu s požadavky US GAAP? Nabízíme vám kurz zaměřený na praktické použití souboru zásad finančního výkaznictví podle amerických účetních standardů. Na případových studiích se seznámíte s nejčastějšími situacemi při aplikaci US GAAP v podmínkách České republiky, včetně řešení obvyklých nejasností a problémů. Účtování podle US GAAP si také prakticky procvičíte v konkrétních oblastech účtování. Seznámíme vás i s čerstvými novinkami a pomůžeme vám vyřešit konkrétní problémy z vaší praxe.

 

Co vám kurz přinese?

 • porozumíte textu standardů a rozšíříte si znalosti v oblasti účtování podle US GAAP
 • osvojíte si postup reportingu dat podle US GAAP
 • naučíte se řešit nejčastější situace, s nimiž se v praxi setkáte
 • seznámíte se s hlavními úskalími aplikace US GAAP v tuzemských podmínkách
 • znalosti si upevníte řešením praktických příkladů
 • zopakujete si anglickou terminologii

 

Komu kurz doporučujeme?

 • interním auditorům
 • kontrolorům
 • finančním manažerům
 • pokročilejším účetním

 

Program akce

Aplikace US GAAP v nejčastějších oblastech

 • zásoby (ocenění, náklady na prodané zboží, základní postupy)
 • půjčky a pohledávky
 • uznávání výnosů
 • hmotný majetek (ocenění, komponenty, odpisy)
 • časové rozlišení
 • leasing
 • závazky
 • sestavení výkazů podle US GAAP

Novinky, dotazy a diskuze

 • novinky pro aktuální rok
 • dotazy z praxe

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Advanced
Level_advanced
Čas výuky: Út: 09:00 - 17:00
Počet lekcí: 7 × 60 minut
Místo konání: Brno - místo bude upřesněno - centrum
Kód termínu: BK00743284
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 990,- Kč bez DPH
4 828,- Kč s DPH
Decor_right
Iko_up