Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Účetní standardy IAS a IFRS I - mezinárodní účetní předpisy v praxi

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: Út-St: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 12 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00643280
Obchodní podmínky
Cena kurzu
5 490,- Kč bez DPH
6 643,- Kč s DPH

Jak správně účtovat podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví

Patří-li vaše společnost k těm, jež musí vést účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví, pak se neobejdete bez znalosti principů účtování a vykazování podle IAS/IFRS. Poznejte základní principy těchto standardů a jejich požadavky na jednotlivé oblasti účetní závěrky. Na tomto kurzu se prostřednictvím příkladů z praxe seznámíte s postupy, jak harmonizovat účetnictví s mezinárodními předpisy, poznáte základní odlišnosti standardů IAS/IFRS od českých účetních předpisů i jejich výhody a nevýhody.

 

Co vám kurz přinese?

 • seznámíte se s požadavky mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro jednotlivé oblasti účetní závěrky
 • pochopíte rozdíly mezi českými a mezinárodními standardy účetního výkaznictví
 • poznáte výhody a nevýhody mezinárodních standardů vůči českým účetním pravidlům
 • osvojíte si postupy, jak v praxi harmonizovat účetnictví s mezinárodními standardy
 • na příkladech se naučíte pracovat s vybranými účetními položkami dle IAS/IFRS

 

Komu kurz doporučujeme?

 • účetním
 • kontrolorům
 • finančním manažerům
 • interním auditorům

 

Program akce

Základní charakteristika účetních standardů IFRS a IAS

 • základní význam IFRS/IAS
 • principy regulace a harmonizace účetnictví (IAS/IFRS, US GAAP, direktivy EU a česká právní úprava účetnictví)
 • koncepční rámec IFRS
 • výhody a nevýhody IFRS
 • základní principy vykazování podle mezinárodních standardů
 • předpoklady a kvalitativní charakteristiky účetní závěrky
 • definice a rozpoznání základních prvků účetní závěrky
 • oceňování – základní koncepce

Vybrané účetní položky dle standardů IFRS/IAS

 • IAS 1 – sestavení rozvahy, obecné požadavky na kvalifikaci aktiv a závazků a jejich zveřejnění
 • IAS 38 – nehmotná aktiva
 • IAS 16 – pozemky budovy zařízení
 • IAS 17 – leasing
 • IAS 18 – smlouvy o zhotovení a výnosy
 • IAS 40 – investice do nemovitostí
 • IFRS 5 – dlouhodobá aktiva držená k prodeji z ukončované činnosti
 • IAS 2 – zásoby
 • IAS 37 – rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva
 • IAS 19 – zaměstnanecké požitky
 • IAS 12 – daně ze zisku

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: Út-St: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 12 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00643280
Obchodní podmínky
Cena kurzu
5 490,- Kč bez DPH
6 643,- Kč s DPH
Decor_right
Iko_up