Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Vymáhání pohledávek z právního hlediska - od první výzvy přes podání žaloby po exekuční řízení

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: Čt: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 6 × 60 minut
Místo konání: Brno - místo bude upřesněno - centrum
Kód termínu: BK00642472
Obchodní podmínky
Cena kurzu
2 990,- Kč bez DPH
3 618,- Kč s DPH

Seznamte se s preventivními opatřeními vzniku pohledávek a načerpejte účinné postupy jejich případného vymáhání na území ČR i členských států EU!

Cílem tohoto jednodenního kurzu je získání ucelenějšího přehledu v oblasti mimosoudního a soudního vymáhání pohledávek. Důraz bude kladen zejména na prevenci vzniku pohledávek, proto se zaměříme i na možné způsoby, jakými lze negativní dopady neplnění závazků minimalizovat. Poradíme Vám, jak efektivně prověřit obchodního partnera, jak správně nastavit obchodní smlouvu nebo jaký způsob zajištění závazku zvolit, v neposlední řadě pak jaké případné sankční mechanismy přicházejí v úvahu. Vedle klasických právních prostředků Vás seznámíme i s elektronickým platebním rozkazem a evropským platebním rozkazem a výhodami, které může jejich využívání věřitelům přinést. Svou účastí získáte navíc přehled o možnostech alternativního řešení sporů a samotného průběhu exekučního řízení. Nebudou chybět ani informace, které se týkají novelizace právních předpisů a relevantní judikatury.

Cílová skupina

 • Podnikatelé
 • Jednatelé a společníci jednatelů
 • Firemní právníci
 • Právní osoby
 • Finanční pracovníci

Přidaná hodnota

 • Skutečně detailně se seznámíte s aktuálně platnou legislativou dané oblasti.
 • Získáte v praxi osvědčené rady a tipy v oblasti prevence vzniku pohledávek.
 • Seznámíte se se způsoby efektivního prověřování obchodních partnerů.
 • Na příkladech z praxe Vám představíme možnosti tzv. alternativního řešení sporů.
 • Budete mít možnost vyzkoušet si modelové situace na praktických ukázkách.
 • Získáte certifikát o absolvování kurzu.
 • Občerstvení, oběd a studijní materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.

Osnova kurzu

 • Rámcový přehled související legislativy
 • Možnosti prověřování obchodního partnera
 • Prevence nevymahatelných pohledávek
 • Doporučení pro obchodní smlouvu – všeobecné obchodní podmínky, ošetření rizik, zajištění pohledávek, pojistné prostředky pohledávek, časté chyby ve smlouvách
 • Další dokumentace jako důkaz existence pohledávky
 • Zajišťování pohledávek
 • Pohledávky po lhůtě splatnosti a jejich vymáhání
 • Vymáhání v ČR × v členských státech EU
 • Doporučení pro upomínky
 • Vymáhání po telefonu
 • Spolupráce s externími agenturami / právníky
 • Mimosoudní vymáhání pohledávek – doporučení pro věřitele
 • Soudní vymáhání pohledávek – náležitosti návrhu na zahájení řízení, zkrácená řízení, exekuce
 • Návrh na vydání platebního rozkazu
 • Evropský platební rozkaz
 • Problematika insolvence odběratele
 • Rozhodčí řízení jako alternativní řešení, insolvence, likvidace
 • Možnosti řešení nedobytných pohledávek

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: Čt: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 6 × 60 minut
Místo konání: Brno - místo bude upřesněno - centrum
Kód termínu: BK00642472
Obchodní podmínky
Cena kurzu
2 990,- Kč bez DPH
3 618,- Kč s DPH
Decor_right
Iko_up