Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Základní orientace v controllingu - finanční řízení pro management

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Basic
Level_basic
Čas výuky: St-Čt: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 12 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00744383
Obchodní podmínky
Cena kurzu
7 990,- Kč bez DPH
9 667,90 Kč s DPH

Využijte nástroje controllingu k zajištění finančního zdraví firmy

Cílem každé společnosti je finanční stabilita a dosahování zisku. Úlohou controllingu je nejen plánovat a stanovovat cíle, ale také měřit úspěšnost jejich dosahování prostřednictvím finančních a výkonových ukazatelů. Poznejte, jaký dopad na finanční zdraví firmy mají vaše každodenní rozhodnutí v nákladově-výnosové oblasti. Zjistěte, co ovlivňuje tvorbu a spotřebu finančních zdrojů podniku a seznamte se s osvědčenými technikami cash flow managementu i se zásadami finančního plánování. Naučte se získávat a zpracovávat důležitá data, která vám pomohou zkvalitnit finanční řízení podniku.

 

Co vám kurz přinese?

 • získáte přehled o nástrojích a metodách controllingu
 • pochopíte, jaké jsou úkoly controllera a co se od něj očekává
 • dozvíte se, jak vytvářet finanční plány, kalkulace a reporty
 • seznámíte se s hodnocením výkonových a finančních ukazatelů
 • na příkladech z praxe různých společností pochopíte hlavní úlohu controllingu a jeho možnosti

 

Komu kurz doporučujeme?

 • liniovým manažerům s controllingovými úkoly
 • controllerům
 • odborníkům v oblasti financí a účetnictví
 • expertům ze všech oborů, kteří se chtějí rozvíjet v oblasti controllingu

 

Program akce

Finanční plány a kalkulace

 • oblasti a rozsah finančního plánování
 • systémy kalkulací – práce s krycími příspěvky, režijními sazbami, procesy
 • kalkulační náklady

Controllingové nástroje v praxi

 • analýza účetních výkazů
 • rozbor plnění finančních a výkonových ukazatelů
 • práce s dohady a opravnými položkami
 • náklady na kapitál

Controllingové nástroje v praxi

 • řízení pracovního kapitálu
 • cash flow management
 • hodnotový management, EVA

Sběr a zpracování dat

 • sběr dat z jednotlivých oblastí řízení
 • zajištění kvalitního reportingu
 • systém analýzy odchylek

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Basic
Level_basic
Čas výuky: St-Čt: 09:00 - 16:00
Počet lekcí: 12 × 60 minut
Místo konání: Pobočka Jindřišská - U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha
Kód termínu: BK00744383
Obchodní podmínky
Cena kurzu
7 990,- Kč bez DPH
9 667,90 Kč s DPH
Decor_right
Iko_up