Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Finance pro nefinanční manažery - zapojte se do finančního managementu

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: St: 09:00 - 17:00
Počet lekcí: 7 × 60 minut
Místo konání: Brno - místo bude upřesněno
Kód termínu: BK00638847
Obchodní podmínky
Cena kurzu
8 990,08 Kč bez DPH
10 878,- Kč s DPH
Course_exclusive

Získejte komplexní přehled v oblasti podnikových financí a finančního řízení podniku s okamžitým praktickým využitím a zapojte se díky tomuto kurzu do týmu finančního řízení podniku

Podnikové finance nedělá jeden člověk, ale tým kooperujících specialistů z různých oborů. Všichni jsou zaměřeni na společný cíl zvaný „prosperita“. Dosažení tohoto cíle se neobejde bez aktivní spoluúčasti každého člena týmu na finančním řízení podniku. Podnik neřídí pouze finanční manažer, ale především nefinanční manažeři svými každodenními aktivitami. Proto i nefinanční manažer musí rozumět podstatě financí a finančního řízení podniku, jeho zásadám a praktickým procesům finančního řízení.

Cílová skupina

 • Nefinanční manažeři na střední a top úrovni
 • Mistři a vedoucí oddělení
 • Zaměstnanci z neekonomických úseků podniku

Přínosy kurzu pro Vás

 • Souhrnný přehled o podnikových financích, finančním řízení, finančních ukazatelích
 • Představení nástrojů pro řízení finanční stability podniku
 • Seznámení s finančními dokumenty, výkazy, analýzami a plány
 • Jistota pro rozbor a porozumění finančním dokumentům
 • Praktické tipy, jak pracovat s finančními informacemi při Vaší práci
 • Využití nabytých informací okamžitě ve Vaší každodenní práci
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Občerstvení, oběd a studijní materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu

Osnova kurzu

Finanční řízení v souvislostech

 • Firemní strategie
 • Základní pojmy v oblasti podnikových financí
 • Řízení finančních procesů
 • Finanční řízení a ostatní útvary firmy (marketing, prodej, výroba, …)
 • Řešení příkladů z problematiky finančního řízení podniku

Finanční výkazy

 • Rozbor výkazů, pochopení pro nefinanční manažery
 • Práce s finančními výkazy – oceňování, rezervy, závěrky, časové rozlišení
 • Příklady finančních výkazů podle české legislativy a IFRS

Finanční ukazatele pro manažerské rozhodování

 • Finanční analýza
 • Manažerské ukazatele pro analýzu výkonnosti
 • Náklady a ceny
 • Platební schopnost, ukazatele cash flow, řízení likvidity
 • Řízení rizika
 • Investice – životní cyklus, controlling
 • Hodnotové řízení podniku
 • Příklady z oblasti sestavování finančních plánů a jejich interpretace pro nefinanční manažery

Podnikové procesy a manažerské finanční myšlení

 • Hospodárnost a účelnost v podnikových procesech
 • Úskalí ekonomického sledování procesů – stavy a toky, úzká místa
 • Jak ekonomicky zdůvodnit rozpočtovou výši kapitálu na financování podnikových potřeb
 • Jak zajistit, aby financování bylo při nejnižších průměrných nákladech na obstarání kapitálu
 • Jak nenarušit finanční stabilitu podniku a podstatně nezvýšit finanční riziko podniku, základy finanční analýzy
 • Rozhodování o zdrojích financování, dlouhodobé a krátkodobé zdroje financování a jejich strategie
 • Manažerské účetnictví, rozpočty a kalkulace
 • Příklady manažerských nákladových kalkulací

Finanční řízení týmu z pohledu nefinančního manažera

 • Jak produktivní je můj útvar?
 • Porozumění procesům: náklady versus efekt
 • Nástroje pro měření a porovnávání produktivity, a to zejména lidí
 • Finanční a nefinanční měřítka hodnocení
 • Finanční řízení projektů
 • Příklady z různých útvarů: obchodní útvar, režijní útvary, výroba
 • Orientace ve Study Case „Finance pro nefinanční manažery“

Termín výuky:
Úroveň kurzu: Intermediate
Level_intermediate
Čas výuky: St: 09:00 - 17:00
Počet lekcí: 7 × 60 minut
Místo konání: Brno - místo bude upřesněno
Kód termínu: BK00638847
Obchodní podmínky
Cena kurzu
8 990,08 Kč bez DPH
10 878,- Kč s DPH
Decor_right