Anketa Ředitel roku 2020/2021 zná svého vítěze

Děkujeme všem, kteří zaslali nominaci. 

Ředitel školy udává její směr a určuje atmosféru. Je to postava nesmírně důležitá, neovlivňuje napřímo pouze své žáky, ale celé rodiny a tým svých kolegů.

Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsme ve školním roce 2020/2021 zorganizovali již třetí ročník ankety, jejímž cílem je vzdát hold ředitelům a ředitelkám českých škol a ty nejúspěšnější také odměnit zaslouženým titulem a cenami.

Finalisté ankety a porotci při slavnostním vyhlašování, zdroj: Kancelář Senátu PČR

Nominace a hodnocení poroty

Zařadit svého oblíbeného ředitele či ředitelku do ankety mohl kdokoli. Mezi nominujícími se objevili pedagogové, kolegové ředitelů, další zaměstnanci školy, žáci, jejich rodiče i zřizovatelé škol. Naše odborná porota měla za úkol pečlivě projít více než sto nominací, z nichž se jim nakonec podařilo vybrat 10 finalistů.

V další fázi ankety porota hodnotila domácí úkoly, ve kterých 7 ředitelů a 3 ředitelky odpovídali na otázky týkající se jejich silných a slabých stránek, zamýšleli se nad úspěchy školy i nad problémy, které je ještě třeba řešit. V polovině dubna měli členové poroty možnost finalisty vyzpovídat a blíže poznat při společném online setkání.

Na základě veškerých podkladů získaných během roku porotci vybrali vítěze každé ze tří kategorií (Málotřídky, Základní školy, Střední školy) a nakonec i absolutního vítěze, samotného Ředitele roku 2020/2021.

Absolutní vítěz

U absolutní vítězky a zároveň vítězky v kategorii základních škol Marie Gottfriedové, která vede školu v třítisícovém městě Trmice kousek od Ústí nad Labem, nominující i porota oceňovali, že se jí během jejího patnáctiletého působení podařilo vybudovat místo, kde vedle sebe – a dokonce i spolu – mohou svůj talent rozvíjet děti s různou mírou nadání bez ohledu na jejich sociální zázemí. A to aniž by to jedny od úspěchu vzdalovalo a druhým bralo šanci ho zažít.

Paní ředitelka přebírala školu s nepříliš dobrou pověstí. Dnes naopak škola vyniká svou příjemnou atmosférou, individuálním přístupem a jako příklad vzdělávací instituce, kde se nebojí hledat nové cesty, je-li to v zájmu dětí. Své žáky vnímá Marie Gottfriedová jako „nádoby, z nichž každou chce naplnit po okraj“. Ředitelka ZŠ Trmice v náročném sociálním prostředí exceluje výbornou schopností komunikace se všemi stranami vzdělávacího procesu – s učiteli, žáky i rodiči.

A jak vypadá typický pracovní den vítězné ředitelky? Sama jej popsala takto: „Můj pracovní den vypadá velmi často tak, že od rána do oběda jsem k dispozici lidem. Dveře mé kanceláře jsou otevřené, přicházejí za mnou kolegové i děti, řešíme společně různé věci, navštěvuji žáky ve třídách (například v rámci třídnických hodin), sleduji, jak probíhá výuka, účastním se různých vzdělávacích projektů… Teprve později usedám k nutné ředitelské agendě, věnuji se administrativě a všem méně zábavným a kreativním ředitelským činnostem.

Absolutní vítěz Marie Gottfriedová, zdroj: Kancelář Senátu PČR

„Jsem přesvědčena o tom, že více než manažer ekonom a úředník musí být ředitel školy kolega a partner. Neměl by být člověkem, který tráví čas pouze ve své kanceláři a tu a tam, jako vzácný host, zavítá do nějaké třídy, zajde za některým z kolegů a navštíví nějakou událost. Měl by být člověkem, který je v pozitivním slova smyslu „namočený“ do veškerého dění ve škole. Je v intenzivním kontaktu s lidmi, pracuje s nimi, podílí se na všem, co se pod střechou jeho školy děje.“

Kategorie málotřídek (tzv. málotřídních škol)

U vítěze v kategorii málotřídek Radka Machatého, ředitele Základní školy Zaječice na Chrudimsku, nominující i porota oceňovali mimo jiné to, že za dva roky jeho působení se škola proměnila v prostor, kam mnozí žáci dochází nejen kvůli tomu, že Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku, ale protože je to tam pro ně zajímavé a zábavné.

Žáci mají možnost se zapojit do nesčetného množství aktivit, ve kterých není opomenuta ani společenská odpovědnost a charita. Například jde o spolupráci s místními spolky či neziskovými organizacemi. Zkušenosti získané na veliké základní škole dokázal Radek Machatý přetavit a využít ve specifickém prostředí málotřídní školy. Svým kolegyním ordinuje kromě povinností i humor. Motivace a chuť pana Machatého rozvíjet děti je podle vyjádření porotců i lidí ze Zaječic naprosto nakažlivá.

Radek Machatý přebírá ceny, zdroj: Kancelář Senátu PČR

Kategorie středních škol

U vítěze v kategorii středních škol Miroslava Kudrny ze Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant v Libereckém kraji nominující i porota oceňovali mimo jiné to, že velmi dobře prezentuje školu směrem navenek, aktivně vyhledává nové finanční zdroje a ví, kam by škola měla směřovat za dva roky, ale i za 5, 10 či 15 let.

Na svou pozici nastoupil Miroslav Kudrna v době, kdy škola čelila několikaletému propadu počtu žáků a měla personální problémy. Po jeho dvouletém působení má škola o 86 žáků více. Naprosto se také změnilo vnímání školy v regionu. Podle vyjádření poroty je u pana ředitele jasně cítit, jak je pro něho důležitý vzájemný respekt, úcta, ohleduplnost, tolerance, empatie a spolupráce.

Miroslav Kudrna při vyhlašování kategorie Střední školy, zdroj: Kancelář Senátu PČR

Vyhlášení a ceny

Slavnostní vyhlášení ankety proběhlo 24. 6. 2021 v majestátních prostorách budovy Senátu Parlamentu ČR. Vystoupil zde mimo jiné předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil, předseda senátního Výboru pro vzdělávání Jiří Drahoš či loňský absolutní vítěz Ředitele roku a od podzimu 2020 i senátor Jan Grulich.

Všichni vítězové obdrželi ceny od partnerů a pořadatele ankety. Mezi nimi jsou např. poukazy na vzdělávací manažerské kurzy či předplatné časopisu o vzdělávání.

Finalisté ankety a Jana Pácalová, akademická ředitelka Tutor (vlevo), zdroj: Kancelář Senátu PČR

Partneři

Anketa proběhla pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit.