Black Friday podmínky

Marketingová kampaň Black Friday

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Obchodní společnost Tutor, s.r.o. od 07:00 hodin dne 20. 10. 2017 do 07:00 hodin s dne 23. 10. 2017 12:00 (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň zvanou „Black friday“ (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně, které jsou k dispozici na internetové stránce www.tutor.cz/black-friday.
2. V rámci Kampaně Tutor nabízí prezenční jazykové kurzy z podzimní sezóny 2017 (do 31. 12. 2017) se slevou 20 %. Kurzy na které je uplatněna tato sleva ztrácí možnost využít bonusů, které Tutor ke svým jazykovým kurzů v sezóně 2017 nabízí. A to především, nikoliv výlučně, e-learning English Attack, slevy u partnerů atd.

B. OBJEDNÁVKA
1. Při objednávání kurzů nabízeném v Kampani je nutné postupovat v souladu s obchodními podmínkami společnosti Tutor a těmito podmínkami Kampaně.
2. Kurzy v Kampani lze zakoupit nejdříve v den a hodinu zahájení kampaně.
3. Poskytnutí slevy, resp. kurzu v Kampani za zvýhodněnou cenu, je podmíněno řádným dokončením objednávky, nikoliv pouhým vložením do košíku, a řádným uhrazením provedené objednávky, přičemž v rámci Kampaně nelze využít žádných jiných cenových zvýhodnění ani slev, které může Tutor poskytovat.
4. Zákazník bere na vědomí, že pokud objednávku kurzu nabízeného v Kampani nedokončí do deseti (10) minut od vložení zboží do košíku, pak je objednávka automaticky stornována.
5. Sleva může být uplatněna jen u kurzu, který má minimální hodnotu 3990 Kč.

C. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tutor prohlašuje, že není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
2. Tutor si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně a případně Kampaň zrušit.
3. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Kampani.
4. Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.

V Praze, dne 16.10.2017