Jak probíhá pomaturitní kurz

Co můžete od kurzu očekávat? Kdo váš kurz povede? Nahlédněte do našeho článku a dozvíte se více.

Kdy a kde kurzy probíhají

Kurzy se konají každý den od pondělí do pátku, v dopoledních, nebo odpoledních hodinách. Začátek a konec kurzů včetně prázdnin kopíruje školní rok stanovený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen MŠMT). 

Pomaturitní studium jazyků pořádáme na našich třech dobře dostupných pobočkách v Praze – více informací o konkrétních lokalitách naleznete v katalogu kurzů

Na začátku kurzu

Pro přijetí do pomaturitního studia jazyků není stanovena žádná vstupní úroveň znalosti konkrétního jazyka. Jsme otevřeni každému zájemci o studium jazyka. Před zahájením studia samotného probíhá písemné a ústní testování, na základě kterého jsou pak studenti rozřazeni do tříd stejných znalostních úrovní. V rámci prvního týdne kurzu jsou studenti seznámeni s harmonogramem školního roku a jejich povinnostmi vyplývajícími z akreditace pomaturitního studia jazyků ze strany MŠMT.

V průběhu kurzu

V průběhu kurzu jsou využívány stanovené učebnice a další podpůrné materiály zaměřené nejen na prohloubení probírané látky, ale také na zaktraktivnění lekcí. Nemáme rádi nudu, a proto se snažíme naše kurzy vést tak, aby pro studenty i biflování gramatiky bylo příjemné a záživné. 

Každý kurz je veden podle stanoveného metodického plánu, který je schválen MŠMT. Navíc, na začátku hodin lektoři studentům představí, jaká látka se bude probírat a cíle konkrétní lekce. Harmonogram kurzů počítá s tím, že veškerá potřebná látka bude probrána do termínu mezinárodních zkoušek. 

V průběhu kurzu studenti píší několik testů, aby si ověřili své nabyté znalosti a lektoři věděli, zda mohou pokračovat s navazující látkou, či je třeba vypilovat látku již probranou. V průběhu kurzu angličtiny si také studenti vyzkouší cambridgeské zkoušky nanečisto.

V kurzech se většinou vystřídají dva nebo tři lektoři, čeští i zahraniční, a to v závislosti na jazykové pokročilosti skupiny. Lektoři lekce oživují rozličnými aktivitami včetně projektových dnů, které jsou vždy zaměřeny na konkrétní téma a rozšíření slovní zásoby.  V případě nenadálých událostí, jako je například nemoc lektora, vždy zajistíme příslušné suplování.

Na konci kurzu

Na konci kurzu obdržíte certifikát Tutoru jako potvrzení o absolvování pomaturitního studia jazyků. A pokud zároveň splníte i procentuální požadavek na docházku, která je nutná pro zachování statusu studenta dle MŠMT, obdržíte také osvědčení o absolvování jednoletého denního pomaturitního kurzu.