Jak probíhá přípravný kurz

Co můžete od kurzu očekávat? Kdo váš kurz povede? Nahlédněte do našeho článku a dozvíte se více.

Kdy a kde kurzy probíhají

Kurzy se konají jak o víkendech (nejčastěji v sobotu 1× za 14 dní), tak i ve všední dny odpoledne (1× za týden). V žádném případě se vám tak nebudou krýt s vaší středoškolskou výukou. Délka kurzů se liší, a to od celoročních po krátké intenzivní kurzy. Po celý rok tak pro vás vždy máme vhodné kurzy v nabídce. Konec kurzu je vždy plánován před termínem přijímacích zkoušek, a pokud je to možné, pak i před konáním celostátních termínů maturit.

Přípravné kurzy pořádáme na šesti pobočkách v rámci hlavního města Prahy – více informací o konkrétních lokalitách naleznete v katalogu kurzů. Pokud jste si nevybrali z našich prezenčních kurzů, podívejte se na naši nabídku přípravných online kurzů, které můžete studovat v pohodlí domova.

Na začátku kurzu

Pro přijetí do přípravných kurzů není třeba absolvovat žádné vstupní testování; jsme otevřeni každému zájemci o daný obor. Na první hodině kurzu proto lektor zjišťuje vaše očekávání od kurzu a promluví si s vámi o tom, jaké znalosti si z dosavadního studia přinášíte a kde si třeba nejste zcela „jistí v kramflecích“. Tomu následně uzpůsobí i svoji výuku.

V průběhu kurzu

V průběhu kurzu vždy předem víte, které okruhy se budou na kterém setkání probírat. V případě nenadálých událostí, jako je například nemoc lektora, vždy zajistíme příslušné suplování nebo vás budeme předem informovat o náhradním termínu setkání. Harmonogram kurzů počítá s tím, že veškerá potřebná látka bude probrána do termínu přijímacích zkoušek či státních maturit.

V kurzech k jednotným přijímacím zkouškám či státní maturitě se budete potkávat s jedním lektorem pro daný předmět (češtinářem , matikářem, jazykářem). V kurzech k přijímacím zkouškám např. na lékařské fakulty či práva/humanitní obory se většinou vystřídají dva nebo tři lektoři, a to v závislosti na konkrétním oboru a délce kurzu. Chceme si být jisti, že vám pro každou oblast znalostí poskytneme vždy toho nejlepšího lektora a zkušeného odborníka.

Na konci kurzu

Na konci kurzu budete mít možnost absolvovat „přijímačky nanečisto“ formou písemného testu. Jedná se o naše vlastní testy vytvářené a aktualizované v průběhu let tak, aby co nejlépe simulovaly skutečné přijímací řízení. Každý student, který závěrečný test zvládne alespoň na 70 procent, dostane na vyžádání od Tutoru certifikát o úspěšném absolvování přípravného kurzu, jímž může například přijímací komisi dokázat svůj zájem o příslušný obor!

Po skončení kurzu

Co vás čeká po absolvování kurzu od Tutoru, už záleží na vás samotných. My víme jen to, že až 96 procent našich absolventů zahájí studium na konkrétní vysoké škole, na kterou se chtěli dostat. Při jednotných přijímacích zkouškách na SŠ a při skládání státní maturity je pak úspěšných až 99 procent našich studentů.