Co vás v Tutoru čeká

Na začátku kurzu

Pro přijetí do přípravných kurzů není třeba absolvovat žádné vstupní testování; jsme otevřeni každému zájemci o daný obor. Na první hodině kurzu proto lektor zjišťuje vaše očekávání od kurzu a promluví si s vámi o tom, jaké znalosti si z dosavadního studia přinášíte a kde si třeba nejste zcela „jistí v kramflecích“. Tomu následně uzpůsobí i svoji výuku.

V průběhu kurzu

V průběhu kurzu vždy předem víte, které okruhy se budou na kterém setkání probírat. V případě nenadálých událostí, jako je například nemoc lektora, vždy zajistíme příslušné suplování nebo vás budeme předem informovat o náhradním termínu setkání. Harmonogram kurzů navíc počítá s předem danými termíny Národních srovnávacích zkoušek, kterých se mnoho studentů potřebuje zúčastnit, a výuka proto v těchto dnech neprobíhá. Můžete si tak být jisti, že nepřijdete o žádné hodiny a v každém kurzu se stihne probrat vše, co je předepsáno.

Celý kurz může být veden jediným lektorem, většinou se však vystřídají dva nebo tři, a to v závislosti na konkrétním oboru a délce kurzu. Chceme si být jisti, že vám pro každou oblast znalostí poskytneme vždy toho nejlepšího lektora a zkušeného odborníka.

Na konci kurzu

Na konci kurzu budete mít možnost absolvovat „přijímačky nanečisto“ formou písemného testu. Jedná se o naše vlastní testy vytvářené a aktualizované v průběhu let tak, aby co nejlépe simulovaly skutečné přijímací řízení. Každý student, který závěrečný test zvládne alespoň na 70 procent, dostane navíc od Tutoru automaticky certifikát o úspěšném absolvování přípravného kurzu, jímž může například přijímací komisi dokázat svůj zájem o příslušný obor!

Po skončení kurzu

Co vás čeká po absolvování kurzu od Tutoru, už záleží na vás samotných. My víme jen to, že až 96 procent našich absolventů zahájí studium na konkrétní vysoké škole, na kterou se chtěli dostat.