Czech for foreigners A2

Czech for foreigners A2

 1. 1. Včra jsem byl A doktora.
  A 2. 2. Dám si sklenici A.
  A
 3. 3. Maminka A oběd a potom uklidila byt.
  A 4. 4. A jsem z garáže a jel jsem autem do práce.
  A 5. 5. Obykle jezdím taxíkem, ale dnes A pěšky.
  A 6. 6. Bavili jsme se o A.
  A 7. 7. A přemýšlíš? O té konferenci?
  A 8. 8. Kdybych měl peníze, jel A na dovolenou.
  A 9. 9. Člověk, který vždycky říká to, co si myslí, je A.
  A 10. 10. Zítra je v kině zajímavý film. Slyšel jsi o A?
  A 11. 11. Brno je A než Praha.
  A 12. 12. Jaké bude zítra počasí? A
  A 13. 13. Co se ti stalo, Aleno? Vypadáš A.
  A 14. 14. Zavoláš A prosím později?
  A 15. 15. Nepřišel včas. Musel se omluvit A.
  A 16. 16. A mi české pivo.
  A 17. 17. Kamarádka zůstala doma A nemocné babičce.
  A 18. 18. Do školy nikdy nejezdím A, chodím pěšky.
  A 19. 19. Eliška má nového přítele. A se minulý týden na diskotéce.
  A 20. 20. V kině si hlasitě povídají nějací lidé. Říkáte jim: "A!"
  A