Gaudeamus 2017 podmínky

Marketingová kampaň Gaudeamus 2017

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Obchodní společnost Tutor, s.r.o. od 07:00 hodin dne 31. 10. 2017 do 07:00 hodin dne 04. 11. 2017 (dále jen „Doba konání“) pořádá marketingovou kampaň zvanou „Gaudeamus 2017“ (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně, které jsou k dispozici na internetové stránce www.tutor.cz/gaudeamus-2017-podminky.
2. V rámci Kampaně Tutor nabízí jeden poukaz na prezenční přípravný kurz z jarní sezóny 2017 denně zdarma, jako odměnu za poskytnutí kontaktních údajů na veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2017.
3. Do marketingové kampaně se účastník může zapojit vyplněním svých kontaktních údajů na formuláři společnosti Tutor, s. r. o.. Tento formulář má formu vstupenky s oddělitelnou částí pro kontaktní údaje účastníka. Oddělitelnou část účastník odevzdá označeným pracovníkům společnosti Tutor, s. r. o.. Tím dává souhlas se zařazením do kampaně,  zveřejněním svého jména a příjmení na stránce www.tutor.cz/gaudeamus-2017 a s využitím svých osobních údajů pro marketingové účely společností z koncernu EDUA Group, jehož je Tutor, s. r. o. součástí. Z takto vybraných oddělitelných částí bude jednou denně vybrán jeden účastník veletrhu, který od společnosti Tutor získá poukaz na kurz dle bodu 2, v hodnotě která nepřesáhne 3.500,- CZK (slovy: třitisícepětsetkorunčeských).
4. Takto vybraný účastník bude zveřejněn na stránce www.tutor.cz/gaudeamus-2017 nejpozději do 12:00 následující dne.

B. OBJEDNÁVKA
1. Při objednávání kurzů nabízeném v Kampani je nutné postupovat v souladu s obchodními podmínkami společnosti Tutor a těmito podmínkami Kampaně.
2. Kurzy v Kampani lze zakoupit nejdříve po ukončení doby konání marketingové akce.
3. Poskytnutí kurzu v Kampani, je podmíněno řádným dokončením objednávky, nikoliv pouhým vložením do košíku, a řádným uhrazením provedené objednávky, přičemž v rámci Kampaně nelze využít žádných jiných cenových zvýhodnění ani slev, které může Tutor poskytovat.
4. Zákazník bere na vědomí, že pokud objednávku kurzu nabízeného v Kampani nedokončí do deseti (10) minut od vložení zboží do košíku, pak je objednávka automaticky stornována.
5. Poukaz může být uplatněn pouze na prezenční přípravný kurz z jarní sezóny 2017, v případě, že hodnota přesáhne 3.500,- CZK (slovy: třitisícepětsetkorunčeských), musí účastník rozdíl doplatit. Pokud je hodnota vybraného kurzu nižší, rozdíl nebude vyplacen. Poukaz nemůže být použit na více kurzů.

C. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tutor prohlašuje, že není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
2. Tutor si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně a případně Kampaň zrušit.
3. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Kampani.
4. Poukaz nelze směnit za peníze.
5. Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.

V Praze, dne 27.10.2017