ILEC a ICFE

ILEC (International Legal English Certificate)

Zkouška dokládá jazykové znalosti právnické angličtiny na úrovni potřebné pro práci v mezinárodním prostředí nebo pro studium práv na univerzitách v zahraničí.

OBSAH ZKOUŠKY

  • Reading (1 hodina 15 minut). Tato část obsahuje šest úloh, které testují kandidátovu znalost jazykového systému a porozumění psané angličtině.
  • Writing (1 hodina 15 minut). Kandidát má za úkol napsat dopis a protokol v právnickém kontextu.
  • Listening (40 minut). Test je složen ze čtyř částí. Nahrávky obsahují různé typy monologů a rozhovorů – prezentace, přednášky, oznámení, diskuze, interview.
  • Speaking (16 minut). Tato část testuje kandidátovu schopnost komunikovat v anglickém jazyce, vyjadřovat své názory, postoje a myšlenky.

Poplatek za zkoušku činí 6 500 Kč.

Přihlaste se na kurz ILEC a máte zkoušku v kapse!

ICFE (International Certificate in Financial English)

ICFE je mezinárodně uznávaná zkouška dokládající, že kandidát, jehož mateřským jazykem není angličtina, je schopen používat anglický jazyk efektivně a dorozumět se v prostředí mezinárodních financí a účetnictví.

OBSAH ZKOUŠKY

  • Reading (1 hodina 15 minut). Tato část se skládá z šesti úloh. V nich se objevují ukázky z finančních a účetnických učebnic a příruček, z článků odborných časopisů a podnikových zpráv a korespondence.
  • Writing (1 hodina 15 minut). Písemné úkoly jsou založeny na dovednostech potřebných v pracovním prostředí finančních a účetních firem, například schopnost psaní dopisů, zpráv či návrhů.
  • Listening (40 minut). Tato část je složena ze čtyř úloh – nahrávek monologů nebo rozhovorů. Zastoupeny jsou zde prezentace, přednášky, oznámení, obchodní schůzky, diskuse, rozhovory atd.
  • Speaking (16 minut). Hodnotí schopnost používání mluveného jazyka v pracovním prostředí financí a účetnictví. Test vedou zkušení examinátoři.

Poplatek za zkoušku činí 5 000 Kč.

Přihlaste se na kurz AJ finanční – příprava na ICFE a máte zkoušku v kapse!

To, že zde nevidíte žádný kurz, neznamená, že vám nedokážeme pomoci. Jednoduše nám napište na tozvladneme@tutor.cz nebo nám zavolejte 210 084 210.