Jak v přípravných kurzech učíme

Velikost skupin

V Tutoru víme, že všichni naši studenti mají stejný cíl – uspět u přijímaček na vysokou školu, ale každý student má k přípravě na ně jiné předpoklady a zázemí. Proto v kurzech uplatňujeme individuální přístup a zacílení na potřeby konkrétního klienta. Toho dosahujeme díky komornímu prostředí menších skupin (max. 32, průměrně však 12 studentů v kurzu). U nás se tedy nesetkáte s anonymním prostředím velkých aul a neustále se střídajících přednášejících, kteří nemají prostor reflektovat vaše dotazy. Naopak, naši lektoři s vámi budou komunikovat a uzpůsobovat výklad vašim potřebám.

Náplň kurzu

Ke každému kurzu dostanete předem jeho sylabus, abyste měli přehled, kdy se bude probírat která látka. Můžete si tak například na vyučujícího předem připravit otázky z oblasti, kterou potřebujete lépe poznat a pochopit. Každý obor má v Tutoru svého garanta, tedy zkušeného lektora s detailními znalostmi odborné problematiky i požadavků přijímacího řízení na jednotlivé vysoké školy. Garanti ručí za náplň konkrétních kurzů i za podobu závěrečných testů, kterými pro vás simulujeme skutečné přijímací řízení.

Metody a zacílení výuky

Výuku vedou naši lektoři a lektorky tak, aby vás co nejlépe připravili na všechna úskalí přijímacích zkoušek. Vědí, které okruhy je vzhledem k omezené časové dotaci kurzů lepší zadat k samostudiu a které je naopak vhodné důkladně probrat v hodinách. Střídají výklad s dalšími aktivitami tak, aby i po několik vyučovacích hodin udrželi vaši pozornost, a vy si tak z kurzů odnesli co nejvíc. Dávají prostor vám, studentům – můžete klást dotazy, můžete uvádět příklady, s nimiž si nevíte rady, můžete zkrátka kurz aktivně spoluutvářet. Kromě toho lektoři zájemcům doporučí i vhodnou doplňkovou literaturua další materiály, které vám pomohou přijímací zkoušky zvládnout.


Postřehy našich studentů:

 • Tento kurz je velice  kvalitní. Se svou lektorkou jsem velice spokojená. S každým pracuje individuálně podle toho, kam se každý z nás hlásí. Tento kurz doporučuji nejen těm, kteří chtějí na talentových zkouškách zazářit, ale i těm, kteří si chtějí osvojit výtvarné umění a rozvíjet svou osobnost novým směrem.
  Sandra, Talentové přijímací zkoušky
 • Kurz je velice efektivní, zejména díky důkladnému probírání gramatiky, skvělé je vysvětlování a intenzivní cvičení jevů, které se v testech na VŠ často objevují. Opakování probrané gramatiky na začátku hodiny dává možnost ověřit si správné pochopení minulé látky, cvičné testy na konci umožňují zopakovat si gramatiku právě probranou. Hodina je dobře postavená. Kurz vyžaduje velké soustředění a nasazení, odměnou je pocit skutečného pokroku.
  Tereza Novotná, Angličtina na VŠE, Praha
 • Jsem velice spokojená s kurzem. Všichni lektoři, které jsem zatím měla možnost potkat, byli perfektně připraveni a jejich znalosti, související s tématem kurzu, jsou na vysoké úrovni. Panuje zde příjemná atmosféra, je prostor pro naše dotazy a připomínky. Náplň výuky je přizpůsobena přijímacím zkouškám, dostáváme spoustu tipů na pomocnou literaturu a možné „chytáky“, na které můžeme narazit. Jsem ráda, že jsem se do kurzu přihlásila, cena mi přijde odpovídající kvalitě. Moc děkuji za krásný, efektivní a zajímavý kurz!
  Daniela Čechová, Žurnalistika – semestrální
 • Velmi kvalitní kurz, mohu doporučit nejen zájemcům o studium na VŠ, ale i pro osobní rozvoj a rozšíření znalostí. Chválím dobrou organizaci kurzu, ale hlavně ochotu, vstřícnost a velmi dobrý přístup slečny lektorky.
  Marta Michaličková, Andragogika – semestrální, Olomouc