Jak učíme v přípravných kurzech

Kolik budete mít spolustudentů? Co se budete učit? Jakou používáme metodiku? Nahlédněte do našeho článku a dozvíte se více.

Velikost skupin

V Tutoru víme, že všichni naši studenti mají stejný cíl – uspět u přijímaček na střední a vysokou školu nebo u maturity, ale každý student má k přípravě jiné předpoklady a zázemí. Proto v kurzech uplatňujeme individuální přístup a zacílení na potřeby konkrétního klienta. . U nás se tedy nesetkáte s anonymním prostředím velkých aul a neustále se střídajících přednášejících, kteří nemají prostor reflektovat vaše dotazy. Naopak, naši lektoři s vámi budou komunikovat a uzpůsobovat výklad vašim potřebám.

Náplň kurzu

Ke každému kurzu dostanete předem jeho sylabus, abyste měli přehled, kdy se bude probírat která látka. Můžete si tak například na vyučujícího předem připravit otázky z oblasti, kterou potřebujete lépe poznat a pochopit. Každý obor má v Tutoru svého garanta, tedy zkušeného lektora s detailními znalostmi odborné problematiky i požadavků přijímacího řízení na jednotlivé vysoké školy. Garanti ručí za náplň konkrétních kurzů i za podobu testů, kterými pro vás simulujeme skutečné přijímací řízení. V rámci kurzu absolvujete celkem tři testy: vstupní, abychom zjistili, jaké jsou vaše dosavadní znalosti; průběžný, abychom poznali, jak dobře látce rozumíte; závěrečný, abychom měli jistotu, že vás u reálných přijímaček nic nepřekvapí.

Metody a zacílení výuky

Výuku vedou naši lektoři a lektorky tak, aby vás co nejlépe připravili na všechna úskalí přijímacích zkoušek. Vědí, které okruhy je vzhledem k omezené časové dotaci kurzů lepší zadat k samostudiu a které je naopak vhodné důkladně probrat v hodinách. Střídají výklad s dalšími aktivitami tak, aby i po několik vyučovacích hodin udrželi vaši pozornost, a vy si tak z kurzů odnesli co nejvíc. Dávají prostor vám, studentům – můžete klást dotazy, můžete uvádět příklady, s nimiž si nevíte rady, můžete zkrátka kurz aktivně spoluutvářet. Kromě toho lektoři zájemcům doporučí i vhodnou doplňkovou literaturu a další materiály, které vám pomohou přijímací zkoušky zvládnout.