Přihláška na VŠ a průběh přijímacího řízení

Co zvážit při výběru vysoké školy:

 • Jaké předměty Vás baví ve škole a jaké jsou Vaše koníčky?
 • Jaké zaměstnání byste chtěli v budoucnu vykonávat? Budete mít po absolutoriu dobré uplatnění na trhu práce? (viz průměrná nezaměstnanost absolventů jednotlivých VŠ v Seznamy VŠ).
 • Jaké jsou požadavky na přijetí? Máte vůbec šanci se na školu dostat?
 • Chcete studovat v bakalářském, či magisterském programu? (musíte nejprve vystudovat bakalářský stupeň a pak absovovat navazující magisterské studium)
 • Zvážit můžete také počet podaných přihlášek. Toužíte-li po studiu konkrétního oboru, podejte si přihlášku na více VŠ, kde se studuje. Přihláška na školu, kam je snadnější být přijat, se může stát vaší „pojistkou“.
 • Veřejná vysoká škola versus soukromá – v drtivé většině případů není obtížné být na soukromou vysokou školu přijat, odvrácenou stranou mince je však placení školného.Stáhněte si ZDARMA brožuru Jak vyplnit přihlášku na VŠ.

 

Zjistěte si maximum informací o škole a oboru, na který se chystáte:

 • Pomohou vám webové stránky školy.
 • Návštěva na dni otevřených dveří (seznam dnů otevřených dveří VŠ najdete na www.tutor.cz v sekci Přípravné kurzy / dny otevřených dveří VŠ).
 • Jak jsou spokojeni současní studenti? Promluvte si s kamarády, kteří už na danou školu chodí.
 • Podívejte se do diskusních fór na jednotlivých fakultách.

Přípravné kurzy na vysoké školy

Jak správně vyplnit přihlášku na VŠ:

Nezapomeňte především na následující kroky: 

 1. Nejprve si zjistěte konkrétní informace jednotlivých fakult na jejich webových stránkách.
 2. Tam zjistíte přesné názvy oborů či jazyky, ze kterých je možné skládat přijímací zkoušky.
 3. Na některé fakulty je dnes standartní podat elektronickou přihlášku.
 4. Přihlášku vyplňte čitelně – hůlkovým písmem nebo na stroji.
 5. Nezapomeňte do levého horního rohu nalepit ústřižek složenky o úhradě poplatku za přijímací řízení.
 6. Datum narození vyplňte ve formátu dvoumístných číslic (např. leden – 01, rok 1987 – 87).
 7. Adresu trvalého bydliště je nutné vyplnit dle občanského průkazu, korespondenční adresa pak může být libovolná (na ni vám fakulta bude zasílat všechny písemnosti).
 8. Kódy JKOV, KKOV a IZO najdete na svém vysvědčení – nemusíte je vyplňovat, pokud se nehlásíte přímo ze střední školy.
 9. Údaje o prospěchu a případných soutěžích a mimoškolních aktivitách si nechte potvrdit na své střední škole.
 10. Potvrzení lékaře vyžadují jen některé fakulty – informace najdete na jejich webových stránkách.

Tipy a rady jak se připravit na přijímačky:

 1. Zjistěte si, z čeho se konají přijímací zkoušky – podmínky přijímacích zkoušek najdete na webech jednotlivých fakult nebo souhrnně na www.tutor.cz v sekci Přípravné kurzy / Seznamy VŠ.
 2. Zvolte si maturitní předměty z oborů, které budete na přijímačky potřebovat, příprava na maturit, tak pro vás bude rovnou přípravou (alespoň částečně) na přijímací zkoušky.
 3. Obstarejte si vzorové příklady k přijímacím zkouškám (on-line na webech některých fakult, tištěné v jejich prodejnách, k dispozici na přípravných kurzech Tutoru).
 4. Zvažte, na kterých předmětech byste měli ještě zapracovat, a rozvrhněte si přípravu na ně (individuálně či formou přípravného kurzu).
 5. Řada škol vyžaduje k přijímacím zkouškám také sledování aktuálního zpravodajství (tisk, internet), čtenářské deníky s odbornou literaturou atd. – nezapomeňte tedy ani na tyto speciální požadavky.
 6. V některých případech můžete být přijati i bez přijímacích zkoušek (na základě prospěchu), některé fakulty přičítají body za vyznamenání u maturity, účast na olympiádách či za mezinárodní jazykové zkoušky – prostudujte tedy pečlivě požadavky jednotlivých fakult.
 7. Přihlaste se na přípravný kurz (v rozsahu několika dní až celého roku) – uchazeči, kteří kurz absolvovali, mají statisticky mnohem vyšší naději na přijetí.

Přípravné kurzy na vysoké školy

Jak zvládnout přijímací zkoušky v klidu a úspěšně :

Nabídka přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na vysoké školy.  

 1. Nezapomeňte si s sebou vzít pozvánku k přijímacímu řízení a své osobní doklady – bez průkazu totožnosti nebudete ke zkoušce připuštěni! Nezapomeňte ani na psací potřeby a další pomůcky, které jsou u zkoušky povoleny. Pokud si nebudete jisti, zda můžete použít například kalkulačku, zeptejte se před zahájením zkoušky.
 2. Soustřeďte se a nespoléhejte se na sousedy. Komunikace se sousedem může být považována za podvod a můžete být ze zkoušky vyloučeni. Pokud vám nebude něco jasné, zeptejte se pedagoga.
 3.  Podvodem je samozřejmě i opisování, takže se spoléhejte na své schopnosti a svoje znalosti. Podmínky zkoušek jsou přísné a za odhalené opisování můžete být ihned vyloučeni.
 4. Velmi pozorně si přečtěte zadání, soustřeďte se na způsob vyplňování nebo vypracování písemné zkoušky. Dejte pozor také na chytáky, které se mohou objevit.
 5. Při vypracovávání písemné zkoušky se nejprve věnujte otázkám, na které znáte odpověď. Složitější a nejasné si nechte na konec. Především písemnou zkoušku neopouštějte před vypršením časového limitu.Jestliže si myslíte, že jste již vše vyplnili, raději si své odpovědi ještě jednou pročtěte.
 6. Při ústní části přijímací zkoušky je důležité působit dobře na zkoušející. Proto se usmívejte, snažte se působit  sebevědomě, ale zároveň skromně, dívejte se zkoušejícímu do očí a buďte vstřícní. Nezapomeňte také na vhodné oblečení.
 7. Jestliže nějaké otázce nerozumíte, zeptejte se zkoušejícího. Přemýšlejte nad odpovědí, ne nad nesrozumitelnou otázkou.
 8. Nebojte se přiznat, že něco nevíte, ale vyhněte se extrémním citovým projevům. Nebojte se přiznat k trémě, ta je normální lidskou vlastností.
 9. Při odpovídání na otázky se soustřeďte na úroveň svého projevu, mluvte spisovně a srozumitelně. Nebojte se vyjádřit vlastní názor.
 10. Jestliže víte, že jste v nějakém tématu dobří, přiveďte na něj řeč, naopak pokud cítíte, že se ztrácíte, položte otázku zkoušejícímu.  Odvrátíte tak hrozící nebezpečí a z pedagogova projevu můžete odvodit nějaký záchytný bod.
 11. Vždy zdůrazňujte svůj zájem o daný obor a informovanost o něm.  Motivace je pro zkoušející velice důležitá.

Jak napsat odvolání při nepřijetí na vysokou školu :

Pravidlo číslo jedna: Nepanikařte, ještě nemusí být vše ztraceno!
Důležité je vědět, jak mnoho vás dělí od hranice přijetí. Čím jste této hranici blíže, tím lépe. Volná místa si nenechávají samotné fakulty, ale mnoho studentů nakonec na školu, kam se dostali, nenastoupí a fakulta chce jejich místa zaplnit.

Podáním odvolání nic neztratíte, je ovšem zapotřebí shromáždit argumenty. K odvolání přiložte kopie dalších významných zkoušek (mezinárodní jazykové certifikáty, maturita, přípravný kurz). Zapůsobit může i vyjádření například ředitele školy nebo zaměstnavatele.
Argumenty pro odvolání se mohou vyskytovat i ve vlastních testech k přijímačkám. Ať už se jedná o celkové zaměření přijímacích zkoušek, které se může lišit od toho, co bylo předem avizováno, nebo o nejasné otázky, nejednoznačné možnosti odpovědí, chyby ve spočítání bodů atd. Každý uchazeč má právo nahlédnout do svých materiálů, které mají význam pro přijetí ke studiu. Proto by každá fakulta měla vyhlásit termíny, kdy je možné do testů nahlížet. V případě nejasností vám mohou s argumentací pomoci například vaši učitelé na střední škole.

Může se také stát, že budete omezeni v možnosti dojet na přijímací zkoušky nebo budete mít horší podmínky při vypracovávání zkoušky než například nějaká jiná skupina. Na tuto věc je také nezbytné poukázat při odvolání.

Při odvolání poukazujte na ustanovení vysokoškolského zákona 111/98 Sb,
zejména § 21: (1) Veřejná vysoká škola je povinna :
e) činit všechna dostupná opatření pro vyrovnání příležitosti studovat na vysoké škole.
Seznamte se i s ostatními předpisy, které přijímání na VŠ upravují.

Jaké mám ještě možnosti, pokud mě nevezmou ani na odvolání?

1. Pomaturitní studium jazyků

Tutor nabízí propracované pomaturitní studium angličtiny nebo španělštiny, ve kterém zdokonalíte své jazykové dovednosti
Můžete po celý rok využívat studentských výhod (díky statusu studenta) – stát za vás odvádí zdravotní
a sociální pojištění, máte nárok na přídavky, příspěvek na dopravu, studentské slevy.
Studium trvá od září do června, 20 hodin týdně, můžete si vybrat mezi dopoledním a odpoledním studiem.
Pomaturitní studium připravuje na složení mezinárodních jazykových zkoušek .

2. Intenzivní denní příprava na přijímací zkoušky v dalším roce

Tutor nabízí „ nulté ročníky “  právnických a lékařských fakult, studium psychologie
a nově ekonomie a managementu !!!
Skvělé výsledky absolventů u přijímacích zkoušek! Absolvent tohoto typu studia uplatní získané znalosti i dále během celého cyklu bakalářského studia.
Cílem studia je intenzivní příprava na přijímací zkoušky včetně přijímaček nanečisto.
Denní studium od října do dubna/května.

3. Stáž v zahraničí

4. Zaměstnání