Jak učíme v pomaturitních kurzech

Kolik budete mít spolustudentů? Co se budete učit? Jakou používáme metodiku? Nahlédněte do našeho článku a dozvíte se více.

Velikost skupin

V Tutoru víme, že všichni naši studenti mají stejný cíl – bezvadně se naučit cizí jazyk. Jsme si vědomi, že každý student je jiný a každý potřebuje jinou formu výkladu látky. U nás se tedy nesetkáte s anonymním prostředím velkých aul a neustále se střídajících přednášejících, kteří nemají prostor reflektovat vaše dotazy. Naopak, naši lektoři s vámi budou komunikovat a uzpůsobovat výklad vašim potřebám. A kolik vás tedy ve třídě bude? Maximálně 18. Průměrný počet je však o něco nižší.

Náplň kurzu

Každý kurz je veden podle stanoveného metodického plánu, který je schválen MŠMT. Navíc, na začátku hodin lektoři studentům představí, jaká látka se bude probírat a cíle konkrétní lekce. V průběhu kurzu studenti píší několik testů, aby si ověřili své nabyté znalosti a lektoři věděli, zda mohou pokračovat s navazující látkou, či je třeba vypilovat látku již probranou.

Metody a zacílení výuky

Výuku vedou naši lektoři a lektorky tak, aby vás co nejlépe připravili na všechna úskalí mezinárodních zkoušek. Střídají výklad s dalšími aktivitami tak, aby i po několik vyučovacích hodin udrželi vaši pozornost, a vy si tak z kurzů odnesli co nejvíc. Dávají prostor vám, studentům – můžete klást dotazy, můžete uvádět příklady, s nimiž si nevíte rady, můžete zkrátka kurz aktivně spoluutvářet. Kromě toho lektoři zájemcům doporučí i vhodnou doplňkovou literaturu a další materiály, které vám pomohou zkoušky zvládnout.