Odpolední angličtina pro velmi pokročilé, 2 x 2 týdně (60)

19. 2. 2018 - 4. 6. 2018, Po a St 14:30 - 16:00
Intenzivní – 2x týdně a více (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 60 lekcí)
Pobočka Anděl - Radlická 2000/3 Praha
Kód termínu: JS11042674
Další termíny nejsou k dispozici

O ja­ký typ kurzu jde?

 • kurz je zaměřen na obecný jazyk
 • vyučuje se podle principů komunikativní metody
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách
 • kurz rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení) se zvýšeným důrazem na mluvený projev
 • gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla)
 • studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů)
 • výuka probíhá za využití moderních technologií
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrně je ve třídě 8 studentů

Intenzita: výuka probíhá dvakrát týdně v bloku dvou vyučovacích hodin

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro velmi pokročilé – C1.1

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš roz­řazovací test!

Lekto­ři:

 • zkušení čeští nebo zahraniční lektoři s uni­verzitním vzděláním pedagogického či jazykového směru nebo mezinárodními pedagogickými (TEFL, CELTA atd.) či jazykovými certifikáty (např. CPE)
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku
 • dostávají pravidelnou zpětnou vazbu na svou výuku, což zajišťuje stálou a vysokou kvalitu naší výuky

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Ú­ROVEŇ C1 DLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE

Co už umím:

 • Mám širokou slovní zásobu, s neznámými výrazy se v textu setkám jen výjimečně (např. idiomy)
 • Dokážu plynule a jasně hovořit i o složitějších tématech
 • Umím použít jazykový rejstřík vhodný pro aktuální situaci (formální, neformální,…)
 • Zvládnu vytvořit složitý a dobře uspořádaný text i na složitá témata; znám širokou řadu výrazů, jejichž pomocí propojuji své argumenty

Co se naučím:

 • dát najevo svou pochybnost
 • vyjádřit se k danému tématu neurčitě
 • efektivně prezentovat svůj návrh
 • užitečné fráze pro řízení konverzace
 • zdůraznit to, co považuji za důležité
 • množství frázových sloves, která učiní můj projev přirozenějším
Další termíny nejsou k dispozici

Související produkty