Angličtina pro žáky 6. – 9. třídy – mírně pokročilí, 1 x 2 týdně (30h)

21. 2. 2018 - 6. 6. 2018, St 14:40 - 16:10
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 30 lekcí)
Pobočka Anděl - Radlická 2000/3 Praha
Kód termínu: JS11042464
Další termíny nejsou k dispozici

Typ kurzu: Pro děti 6. až 9. třídy

  • Speciální kurzy angličtiny určené pro žáky 6. až 9. třídy základních škol.
  • Cílem kurzů je nadchnout děti pro cizí jazyk a vytvořit pozitivní vztah ke studiu
  • maximálně 10 studentů ve skupině

Pro správné zařazení žáka je vhodné si napsat rozřazovací test.

Charak­teristika kurzu:

  • Osvojování anglického jazyka v kurzech pro teenagery je spojeno se zábavou, probíhá prostřednictvím různých podnětných a tvořivých aktivit, při kterých se žáci učí přirozeně komunikovat. Výuka probíhá v anglickém jazyce, mateřský jazyk je používán minimálně.
  • Výukové materiály obsahují zajímavá a nápaditá témata, která jsou založena na reálných zájmech a zálibách teenagerů.
  • Lektoři – zkušení rodilí mluvčí nebo kvalifikovaní čeští učitelé – používají ve výuce zajímavé projekty, které motivují dospívající mládež k učení anglického jazyka. Výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují s lektorem, ve dvojicích i skupinkách. Žáci v hodinách diskutují, hrají scénky, pracují s texty písní, tvoří dialogy a současně získávají nové informace o světě.
  • Lektoři při komunikaci se žáky používají prostředky verbální i neverbální komunikace (mimika, gesta, obrázky, fotografie a jiné autentické předměty), a žáci se tak učí porozumět informacím v cizím jazyce a adekvátně na ně reagovat.
  • Výuka je zaměřena na syste­matický rozvoj a procvi­čování všech jazykových dovedností: čtení, psaní, mluvení a poslech, osvojování gramatiky a slovní zásoby prostřednictvím souvislých textů. Důraz je kladen na rozvoj plynulého projevu studentů, poskytnutí reálného kontextu pro použití jazyka, upevňování a souhrnné systematické opakování jazyka.
  • Cílem dětských kurzů je vytvořit pozitivní vztah k anglickému jazyku a motivovat žáky k dalšímu studiu cizích jazyků.

Kurz je pořádán ve spolupráci s Caledonian School.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Další termíny nejsou k dispozici