Anglická gramatika pro velmi pokročilé, 1 x 2 týdně (30)

20. 2. 2018 - 12. 6. 2018, Út 17:50 - 19:20
1x týdně (jedna lekce trvá 45 minut, celkem 30 lekcí)
Pobočka Karlín - Karlínské náměstí 225/8 Praha
Kód termínu: JS11042483
Další termíny nejsou k dispozici

O ja­ký typ kurzu jde?

 • výuka probíhá jednou týdně v bloku dvou vyučovacích hodin
 • gramatika je vyučována v kontextu (sami budete odvozovat gramatická pravidla, která Vám lektor dále upřesní)
 • probírané gramatické okruhy si vyberete sami na základě návrhu lektora
 • vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace v cílovém jazyce)
 • důraz je kladen na důkladné procvičení gramatických jevů (drillová cvičení) a jejich použití v kontextu (poslechové, mluvené i písemné aktivity)
 • výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují individuálně, ve dvojicích i skupinkách
 • znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. TOEFL)
 • průměrný počet studentů ve skupině je 8

Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro velmi pokročilé – B2.1

Nejste si jistí, zda je to pro vás správná úroveň? Udělejte si náš roz­řazovací test!

Kdo kurz vyučuje?

 • Kurz je veden zkušeným a kvali­fikovaným českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • Lektoři prochází intenzivním školením, aby dokázali vést efektivní a zároveň zábavnou výuku

Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Další termíny nejsou k dispozici

Související produkty