Abychom vám zpříjemnili používání našich služeb používáme soubory cookie.
Cz_flag Uk_flag Ru_flag
Decor_left

Angličtina pro děti 4. třídy (30)

Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: St: 14:40 - 16:10
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Anděl - Radlická 2000/3, Praha
Kód termínu: JS11042036
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 999,-

Víte, že jako jediná jazyková škola nabízíme výuku all-inclusive?

 

V ceně každého našeho kurzu máte balíček all-inclusive zdarma:

 • On-line kurz angličtiny English Attack!  
 • Letní jazykový kurz
 • Garance stejného lektora
 • Zasílání látky z předchozí hodiny
 • Konverzační kluby
 • Tematické jazykové večery
 • Zapůjčení knih v knihovně
 • Mobilní aplikace On-Your-Mind
 • Zasílání „slovíčka měsíce“
 • Certifikát o absolvování kurzu

O jaký typ kurzu jde?

 • Speciální kurzy angličtiny určené pro žáky 4. třídy základních škol.
 • Cílem kurzů je nadchnout děti pro cizí jazyk a vytvořit pozitivní vztah ke studiu
 • průměrně 8 studentů ve skupině

Charakteristika kurzu:
 
 • Osvojování anglického jazyka v dětských kurzech je spojeno s hrou, zábavou a probíhá prostřednictvím různých zábavných her a jiných podnětných či tvořivých aktivit (kreslení, vystřihování, vybarvování), při kterých se děti učí přirozeně komunikovat.
 • Lektoři – zkušení rodilí mluvčí nebo kvalifikovaní čeští učitelé – používají ve výuce obrázkové příběhy, obrázkové karty (flashcards), písničky, říkanky a využívají hry spojené s pohybem. Děti si tak osvojují větné struktury a jednotlivá slovní spojení či výrazy v kontextu a výuka se pro ně stává více motivující.
 • Výuka probíhá v anglickém jazyce, mateřský jazyk je používán minimálně. Děti se učí povídat o sobě, své rodině, zálibách a dalších zajímavých tématech odpovídajících jejich věku a jsou povzbuzovány k vyjádření svých myšlenek pomocí jednoduché angličtiny. Každý pokus či reakce dítěte je kladně ohodnocena lektorem.
 • Lektoři při komunikaci s dětmi používají jednoduché instrukce a pomáhají si prostředky neverbální komunikace – gesty, mimikou, obrázky nebo autentickými předměty. Děti se učí porozumět informacím v cizím jazyce a adekvátně na ně reagovat.
 • Výuka je vysoce interaktivní, děti se učí spolupracovat,  pracují s lektorem, ve dvojicích i skupinkách.
 • Znalosti získané v kurzu pomohou i při skládání některých mezinárodních zkoušek (např. YLE).
 • Důraz je kladen na střídání činností, upevňování a souhrnné opakování jazyka, rozvíjení představivosti a poznávacích i  sociálních schopností a dovedností dětí.
 • Cílem dětských kurzů je vytvořit pozitivní vztah k anglickému jazyku a motivovat děti k pozdějšímu studiu cizích jazyků.

 
Společnost si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Výukové materiály

Incredible English 3 Second Edition (0-4)


Termín výuky:
Intenzita: 1×2 lekce týdně
Čas výuky: St: 14:40 - 16:10
Počet lekcí: 30 × 45 minut
Místo konání: Pobočka Anděl - Radlická 2000/3, Praha
Kód termínu: JS11042036
Obchodní podmínky
Cena kurzu
3 999,-
Decor_right
Iko_up